Een afscheidsinterview met Ernst Hoette
29 juni 2020

Een afscheidsinterview met Ernst Hoette

"Het waren intensieve, geweldige en positieve jaren", vat Ernst Hoette de twee jaren samen waarin hij samen met Ingeborg Siteur de Raad van Bestuur vormde. Hij kijkt met tevredenheid terug op de afgelopen tijd. Vrijdag 3 juli is zijn laatste werkdag. Een mooie gelegenheid voor een afscheidsinterview waarin hij onder andere vertelt over zijn belangrijkste taak, efficiëntere zorg, de coronacrisis, beeldbellen en hoe hij zijn vrije tijd straks wil gaan invullen.

 

Vertrekkend bestuursvoorzitter Ernst Hoette van GGZ Rivierduinen: "Niemand is onmisbaar, ik ook niet. Maar ik had het naar mijn zin en wilde nog wel even blijven." 
 

Net voor de coronacrisis, op 8 februari, zou bestuursvoorzitter Ernst Hoette van GGZ Rivierduinen met pensioen gaan. Plotseling kwamen er vijf maanden bij omdat zijn opvolger zich terugtrok. “Niemand is onmisbaar, ik ook niet. Maar ik had het naar mijn zin en vond het daarom prima om nog wat langer te blijven”,  zegt de 67-jarige topman die op 3 juli nu echt vertrekt. Een gesprek in het hoofdkantoor van GGZ Rivierduinen aan de Sandifortdreef in Leiden over zwarte cijfers, corona en het inmiddels grotendeels bijgelegde conflict met de gemeente Oegstgeest.

Het waren ’intensieve, geweldige en positieve jaren’, vat Ernst Hoette de twee jaren samen waarin hij met Ingeborg Siteur de Raad van Bestuur vormde. GGZ Rivierduinen met jaarlijks zo’n 14.000 patiënten, ongeveer 1700 voltijdsarbeidsplaatsen en een omzet van rond de 175 miljoen euro, had in de jaren daarvoor een heftige tijd achter de rug. Er waren diverse bestuurswisselingen geweest. Het jaar 2016 werd afgesloten met een tekort van 8,3 miljoen euro. De belangrijkste taak van Ernst Hoette en Ingeborg Siteur was om samen met de medewerkers een organisatie in te richten die zo efficiënt zou werken dat Rivierduinen weer financiële plusjes kon laten zien. “We zijn daarbij verder gegaan op de weg die al was ingezet.’’


Poliklinieken
De poliklinieken van GGZ Rivierduinen op diverse plekken in de regio’s Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda en de Duin- en Bollenstreek gingen zich anders en met elkaar organiseren. “We vroegen medewerkers hoe ze vinden dat de zorg moet worden gegeven en hoe dat efficiënter kan. Hoe deed de ene polikliniek het en hoe de andere? Uiteindelijk kwam daar een uniforme werkwijze uit met daarin het beste van elke poli. Datzelfde deden we met de psychiatrie in de wijken, de klinieken, de acute psychiatrie en de crisisdienst. Het was mooi om te zien hoe iedereen binnen de organisatie heeft meegedacht. Het leidde tot een grotere betrokkenheid en uiteindelijk financieel betere cijfers.’’

Dat het na het rampjaar 2016 steeds beter ging met deze GGZ-organisatie blijkt wel uit de jaarrekeningen van de jaren die erop volgden. 2017 sloot nog af met een verlies van 4 ton, 2019 liet voor het eerst een plusje in de zorgexploitatie van 3 miljoen euro zien, anderhalf procent van de omzet die zorgorganisaties altijd nastreven. “Dit bedrag slaat dus echt op de zorg, niet op de verkoop van vastgoed waarvoor we ook geld ontvingen”, vertelt hij.

Coronacrisis
En toen brak 2020 aan. Een bijzonder jaar ook voor GGZ Rivierduinen. Als gevolg van de coronacrisis kreeg ook deze zorgaanbieder met omzetdalingen te maken. “In maart en april waren er opeens veel minder doorverwijzingen van de huisartsen. De drempel om hulp te vragen leek voor een grote groep cliënten een stuk hoger te liggen. Misschien durfden ze hun huis niet uit, uit angst voor corona. Misschien waren er minder prikkels als gevolg van de lockdown.

We konden natuurlijk wel werken aan onze wachtlijsten, maar het was met nieuwe aanmeldingen een stuk rustiger dan normaal. Nu is het aantal doorverwijzingen weer op het oude niveau.’’
Een extra kostenpost als gevolg van de corona was bovendien het vrijhouden van twaalf klinische bedden voor coronapatiënten met bijbehorend personeel. “Uiteindelijk hadden we gelukkig maar heel weinig coronapatiënten, maar de kosten liepen wel door’’, zegt Ernst Hoette. 

Hij vertrouwt erop dat de zorgverzekeraars zich aan hun belofte houden en alle extra gemaakte kosten en gederfde inkomsten vergoeden. Voor 1 juli komen ze met een regeling, hebben ze aan het begin van de crisis gezegd. Het is al bijna 1 juli, ik heb nog niets gezien. Ik hoop niet dat de regeling zo ingewikkeld in elkaar steekt dat we over alles tot achter de komma met bewijzen moeten komen. Wij willen transparant zijn: we hebben in de coronatijd ook minder kosten van inhuur van flex-personeel. Ik hoop dat zij ook niet moeilijk doen.’’ Hij schat dat de corona GGZ Rivierduinen afgezien van de omzetderving tot nu toe een paar ton heeft gekost. 

Beeldbellen
De vertrekkend topman had al weg kunnen zijn, maar in het staartje van zijn arbeidzame leven kreeg hij nog een paar drukke maanden voor de kiezen. Hij vond het een bijzondere tijd. “Ik had mij van tevoren niet kunnen bedenken hoe je met inachtneming van de RIVM-richtlijnen toch nog goed kan functioneren. Wij zijn massaal overgegaan op thuiswerken. Polikliniekafspraken en wijkzorg gingen op grote schaal door via beeldbellen. Fysiek contact bleef mogelijk, maar alleen als het strikt noodzakelijk was.’’

Inmiddels zijn de regels soepeler. GGZ Rivierduinen heeft de locaties aangepast aan het 'nieuwe normaal’. "We moeten overal rekening houden met de afstandsregel’’, vertelt Ernst Hoette. "Dat betekent dat we meer ruimte nodig hebben in onze gebouwen. Iedereen die thuis kan werken, blijft dat nog doen. Ook vergaderingen gaan digitaal. Zo kunnen we ruimte winnen om onze vergaderzalen te bestemmen voor groepsgesprekken en -activiteiten van cliënten.’’ Fysiek contact tussen hulpverlener en cliëntis ook weer meer mogelijk als dat de voorkeur heeft. “In korte tijd hebben we een mix van hulpverlening digitaal en fysiek kunnen optuigen. Ik ben ervan overtuigd dat deze mix blijft.’’

Oegstgeest
Hij kijkt met tevredenheid terug op de afgelopen jaren. Op de vraag of er ook tegenvallers waren, heeft hij niet zo gauw een antwoord. En de relatie met de gemeente Oegstgeest? De gemeente die van oudsher het meest geworteld is met de GGZ wil nu in Park Endegeest bouwrechten van Rivierduinen afpakken, bleek onlangs. De topman had er een boze brief over naar het gemeentebestuur gestuurd.

Inmiddels is die discussie grotendeels geluwd. “We zijn er op een onderdeel na, uitgekomen. Voor dat ene onderdeel hebben we met elkaar afgesproken dat we het nu niet eens worden. Dus daarover dienen we een bezwaar in.’’ Dat bezwaar gaat over de locatie ’De Kwekerij’. “Aanvankelijk wilde Oegstgeest ook de bouwrechten voor de locaties De Blauwe Tram en bij de klinieken intrekken. Maar die hebben we toch kunnen behouden.’’

Volgens Ernst Hoette dacht de gemeente dat GGZ Rivierduinen uit Oegstgeest was vertrokken. “We hebben wel vastgoed verkocht, zoals de Jelgersmakliniek en sommige gebouwen op Park Endegeest, maar we zijn er nooit weggeweest. Integendeel. Er wordt zorg verleend aan 150 mensen in de klinieken en 250 voor ambulante zorg zoals dagbesteding. Park Endegeest is en blijft een hele belangrijke locatie voor GGZ Rivierduinen om op ontwikkelingen in de toekomst te kunnen inspelen.’’

Uiteindelijk overheerst nu ook het positieve gevoel in de relatie met Oegstgeest, zegt Ernst Hoette. “Dat we de bouwrechten van de Kwekerij nog niet terughebben is jammer. We kunnen nu wel verder met de voorbereidingen voor zestien appartementen voor beschermd wonen op de plek van de Blauwe Tram.’’

Fotograferen
De nu nog huidige bestuursvoorzitter zal daar geen tijd meer aan besteden. Hij bereidt zich voor op zijn nieuwe leven in zijn woonplaats IJsselstein met veel meer vrije tijd. “Hoe, weet ik nog niet precies. Ik denk dat ik het fotograferen weer op ga pakken. Verder heb ik nog een paar commissariaten bij Equipe Zorgbedrijven, het Cals College en bij GGZ Reinier van Arkel.’’ 

Tekst: Marieta Kroft van het Leidsch Dagblad. 


Print