GGZ Rivierduinen biedt consultatie aan hulpverleners
26 mei 2020

GGZ Rivierduinen biedt consultatie aan hulpverleners

Hulpverleners in verpleeghuizen en thuiszorg, ziekenhuizen en revalidatiecentra verlenen steeds vaker zorg aan mensen met een psychiatrisch en/ of ernstig psychosociaal probleem. Dat kan problemen opleveren. In deze situaties kan ons consultatie team uitkomst bieden en geven we ondersteuning, advies en scholing waar nodig. GGZ Rivierduinen deelt graag haar kennis van de specialistische GGZ met andere zorgprofessionals.

 

Begeleiding
Hulpverleners en andere betrokkenen krijgen van ons begeleiding zodat ze:

 • Psychische problemen sneller kunnen herkennen en behandelen;
 • Hun cliënten naar passende hulpverlening kunnen verwijzen;
 • Werkproblemen leren te benoemen in de zorg aan cliënten met complexe problematiek en daardoor zelf weerbaarder worden;
 • Cliënten met gedragsproblemen goede zorg kunnen leveren.
 • Waarvoor kun je ons terecht?
  Structurele consultatie voor verpleegkundige - en verzorgende teams, waarbij ook andere disciplines aanwezig kunnen zijn zoals receptie of huiskamer medewerkers;
 • Deelname aan multidisciplinair overleg;
 • Deskundigheidsbevordering;
 • Intercollegiaal consult voor SO;
 • Structurele consultatie voor specialisten ouderengeneeskunde door onze consultatief psychiaters.

Scholing op maat 
We kunnen een voor jou een scholing op maat samenstellen of ontwikkelen. Je leest meer in de folder.

Consultatieteam GGZ Rivierduinen 
Wij zijn actief in de provincie Zuid-Holland. Ons team bestaat uit ervaren consultatief psychiatrisch verpleegkundigen en consultatief psychiaters. Onze verpleegkundigen zijn opgeleid als docent, SPV en/of Nurse Practitioner GGZ. 

Interesse?
Wil je meer weten over de consultatiemogelijkheden? Neem dan contact op met Ria Post via 06 50 66 69 76 of consultatieteam@rivierduinen.nl.


Print