Cliënten krijgen online ondersteuning van het Kenniscentrum Ervaringsdeskundigheid en Herstel
2 april 2020

Cliënten krijgen online ondersteuning van het Kenniscentrum Ervaringsdeskundigheid en Herstel

Vanaf 6 april biedt het Kenniscentrum Ervaringsdeskundigheid en Herstel cliënten de mogelijkheid online (via Zoom) deel te nemen aan diverse groepen die begeleid worden door opgeleide ervaringsdeskundigen. Dit geldt voor cliënten van GGZ Rivierduinen en daar buiten.

 

Steungroepen op basis van herstelprincipes uit het Wellness Recovery Action Plan (WRAP)
Doel
Cliënten die behoefte hebben aan contact kunnen met ervaringsgenoten praten over hoe om te gaan met de situatie in deze coronatijd. Tijdens de steungroep kunnen ze hun eigen mogelijkheden en oplossingen verkennen en uitproberen. Cliënten uit alle zorgfuncties kunnen deelnemen. 

Werkwijze
De groep komt 1x per week online samen via Zoom. Op deze manier kan de groep met elkaar beeldbellen. Mocht er behoefte zijn om vaker contact te hebben dan is dat bespreekbaar. De groep wordt begeleid door twee ervaringswerkers waarvan er tenminste 1 opgeleid is tot WRAP-facilitator.

Tijdens de sessie wordt gebruik gemaakt van een aantal begrippen uit de WRAP zoals: gereedschapskoffer voor een goed gevoel, hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. 


Samenstelling van de groep
De groep bestaat uit maximaal 6 deelnemers en 2 facilitators. 

Duur
De bijeenkomsten duren in principe 1,5 uur per keer. Overleg over de duur van de bijeenkomst is mogelijk. De bijeenkomsten worden op deze manier georganiseerd voor zolang dat nodig is en de coronamaatregelen van kracht zijn. 


Aanmelden
Je kunt je a
anmelden bij Marja Griffioen via m.griffioen@rivierduinen.nl of 06-52713841. Ze is adviseur cliëntenperspectief en praktisch ondersteuner Kenniscentrum Ervaringsdeskundigheid en Herstel. Hier kun je ook je vragen stellen. 

 
Print