De rol van crisisdiensten bij suïcide en suïcidaal gedrag
30 maart 2020

De rol van crisisdiensten bij suïcide en suïcidaal gedrag

Remco de Winter, geneesheer-directeur bij GGZ Rivierduinen heeft een artikel gepubliceerd over de rol van de psychiatrische crisisdiensten bij suïcide en suïcidaal gedrag. Het artikel is gepubliceerd in Crisis, The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention.

 

Achtergrond
De psychiatrische crisisdiensten spelen een belangrijke rol in de herkenning, behandeling en preventie van suïcide en suïcidaal gedrag. Er is weinig bekend over de beoordelingen van suïcidaal gedrag door de crisisdienst.

Doel
Beschrijven van relaties tussen patiëntkenmerken en suïcidaal gedrag en suïcidepogingen bij beoordelingen door de crisisdienst van Den Haag.

Methode

De crisisdienst had 14.705 beoordelingen gedetailleerd geregistreerd. We vergeleken patiëntkenmerken van beoordelingen waarbij wel of geen sprake was van suïcidaal gedrag en/of suïcidepogingen. Verschillen werden getoetst met logistische regressie, gecorrigeerd voor clustering van patiëntkenmerken binnen herhaalde beoordelingen.

Resultaten

Bij 33,2% was er suïcidaal gedrag en bij 9,2% een suïcidepoging. Suïcidaal gedrag kwam het vaakst voor bij depressie. Suïcidale patiënten werden vaker opgenomen dan niet-suïcidale patiënten en werden voornamelijk door de huisarts verwezen. Patiënten die een suïcidepoging deden, waren, onder andere, vaker vrouw en werden vooral door de huisarts of een algemeen ziekenhuis verwezen. De meest gebruikte methode was door middel van medicatie.

Conclusie
Bij ongeveer een derde van de beoordelingen door de crisisdienst is er suïcidaal gedrag. Het handelen en het beleid door de crisisdienst, bij suïcidaal gedrag, is divers en hangt mede af van factoren welke aankomende jaren kunnen veranderen.

Lees hier het hele artikel 'Outreach Psychiatric Emergency Service'. 

 

Print