Update maatregelen coronavirus: op al onze afdelingen wordt geen bezoek meer ontvangen.
20 maart 2020

Update maatregelen coronavirus: op al onze afdelingen wordt geen bezoek meer ontvangen.

Als gevolg van het regeringsbeleid om geen bezoek toe te laten in verpleeghuizen heeft GGZ Rivierduinen besloten dat er vanaf 20 maart geen bezoek mogelijk is op opname afdelingen, klinisch herstel en beschermde woonvormen. Op al deze afdelingen wordt geen bezoek meer ontvangen. Deze maatregel duurt tot en met 6 april en is bedoeld om onze kwetsbare cliƫnten beter te beschermen tegen het coronavirus.

We begrijpen dat het voor onze cliënten en hun familie en naasten hele zware ingrijpende maatregelen zijn. We willen jullie vragen om op een andere manier contact te onderhouden. Dit kan telefonisch, via beeldbellen of een kaartje te sturen. We doen ons uiterste best om andere (digitale) vormen van contact mogelijk te maken. We hopen op jullie begrip. Heb je vragen? Stuur een e-mail naar corona@rivierduinen.nl.

Om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen en onze cliënten te beschermen nemen, hebben wij vanaf 16 maart ook andere maatregelen genomen. Dat kan gevolgen hebben voor jouw zorg. We vragen je hiermee rekening te houden.

  • In verband met het Corona-virus vinden met ingang van 16 maart 2020 alle poliklinische behandelingen telefonisch plaats. Behandelaren nemen contact op met alle cliënten die de komende 4 weken een afspraak hebben om uitleg te geven en de afspraken aan te passen. Als het nodig is, worden behandelinhoudelijke afspraken aangepast. Dit geldt ook als je geen verkoudheidsklachten hebt.
  • De crisisdienst blijft operationeel. We maken afwegingen en keuzes of face-to-face contact noodzakelijk is of niet.
  • Alle spoed en semi-actue meldingen die binnekomen via huisartsen worden zoals gewoonlijk in behandeling genomen.
  • Met de cliënten van de wijkteams worden afspraken gemaakt over hoe zij ondersteund willen worden zoals telefonisch, beeldbellen e.d.
  • Alle cliënten van onze poliklinieken worden benaderd door hun eigen behandelaar om samen af te stemmen hoe de afspraak vorm te geven.
  • Binnen onze klinieken en beschermd wonen zijn alle voorzorgsmaatregelen genomen om cliënten een beschermde omgeving te bieden.
  • Groeps-, begeleidings-, inloop- en preventie activiteiten vinden niet plaats. We houden met iedere cliënt/deelnemer telefonisch contact en kijken we naar mogelijke activiteiten op afstand (bijvoorbeeld computercursussen).
  • Op al deze afdelingen wordt geen bezoek meer ontvangen.

Wat kun je zelf doen om verspreiding tegen te gaan?


Heb je vragen?
Ben je cliënt, familie/naaste, verwijzer of een ketenpartner en heb je een vraag? GGZ Rivierduinen heeft een apart e-mailadres geopend: corona@rivierduinen.nl. We proberen zo snel mogelijk jouw vraag te beantwoorden. 

Meer informatie
Voor vragen over je eigen gezondheid kan je terecht bij je huisarts of de GGD. Voor andere vragen kun je bellen naar het landelijk informatienummer 0800-1351.

Je leest ook meer op:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

https://www.nhg.org/coronavirus

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19


 

 

Print