De juiste zorg op de juiste plek in Zoetermeer
20 februari 2020

De juiste zorg op de juiste plek in Zoetermeer

De zorgvraag in Zoetermeer neemt toe. De belangrijkste opgave in Zoetermeer is samen met regiopartners oplossingen te bieden door te kijken naar de juiste zorg op de juiste plek.
De hoofdlijnenakkoorden van het kabinet vormen de aanleiding voor de transitie van de zorg. De transitie vindt plaats met en door regionale zorgverleners in Zoetermeer en omgeving. GGZ Rivierduinen is hier ook bij betrokken. “Onze gezamenlijke uitdaging in het kader van ‘De juiste zorg op de juiste plek’ is dat de ‘patiëntenreis’ van mensen die onze zorg en behandeling nodig hebben vanuit hun perspectief soepel en vloeiend verloopt”, zegt Ernst Hoette, voorzitter Raad van Bestuur van GGZ Rivierduinen. In een interview in het streekblad Zoetermeer vertelt hij hier meer over.

  

Foto: Dhr. Ernst Hoette, voorzitter Raad van Bestuur van GGZ Rivierduinen.

“De patiëntenreis langs zorgverleners moet soepel en vloeiend verlopen”
“Onze organisatie voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg behandelt mensen met complexe psychische en psychiatrische aandoeningen. We werken altijd vanuit de kracht en mogelijkheden van patiënten en we betrekken naasten zo veel mogelijk bij de behandeling. De regie ligt daarmee zoveel mogelijk bij de patiënt zelf. Samenwerking met andere zorgverleners is voor ons onontbeerlijk voor goede zorg.

Afstemming
"Onze gezamenlijke uitdaging in het kader van ‘De juiste zorg op de juiste plek’ is dat de ‘patiëntenreis’ van mensen die onze zorg en behandeling nodig hebben vanuit hun perspectief soepel en vloeiend verloopt. Dat vergt goede afstemming van ons met onder meer wijkteams, verpleeghuizen, huisartsen, specialisten en andere zorgverleners. Behandeling van kwetsbare ouderen één van onze speerpunten. Meedoen in het project ‘Kwetsbare Ouderen in de Acute Keten’ draagt echt bij aan betere zorg."

Medicatieoverzicht
"Een ander voorbeeld van onderlinge afstemming vind je terug in het project ‘Actueel medicatieoverzicht’. Patiënten krijgen soms medicijnen van hun specialist in het ziekenhuis, van hun huisarts en van onze psychiaters. Uiteraard is het voor goede zorg cruciaal dat op elk moment bekend is welke medicijnen een patiënt nu precies gebruikt. In dit project koppelen we de informatiesystemen aan elkaar, zodat deze informatie beschikbaar komt voor de verschillende zorgverleners. Uiteraard gebeurt dit alleen met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt."
 
Vergevorderd
"Onze GGZ is werkzaam in de hele regio Haaglanden en in de regio Zuid-Holland Noord. In Zoetermeer valt mij op dat de samenwerking tussen partijen al vergevorderd is. De huisartsen hebben zich verenigd in één organisatie. Dat is uniek in Nederland. Het maakt dat we als bestuurders echt stappen kunnen maken om de juiste zorg op de juiste plek mogelijk te maken. Daarbij is de sfeer tijdens ons bestuurlijke overleg heel goed. We dragen dan ook graag bij aan steeds meer gezamenlijke projecten met ziekenhuis, thuiszorg en verpleeghuizen van Fundis, de verenigde huisartsen en Parnassia.”

Lees hier het interview in het streekblad Zoetermeer.

Print