Remco de Winter nieuwe geneesheer-directeur GGZ Rivierduinen
6 januari 2020

Remco de Winter nieuwe geneesheer-directeur GGZ Rivierduinen

Vanaf 1 december 2019 is Remco de Winter de nieuwe geneesheer-directeur van GGZ Rivierduinen. Wie is hij, wat doet hij en wat is zijn passie? In dit interview maken we kennis met Remco.

Waarom koos je voor deze baan?
“Als geneesheer-directeur (GD) ben je eindverantwoordelijk voor verplichte zorg en vrijheden. Bij calamiteiten speel je een sleutelrol. Je bent betrokken bij complexe casuïstiek. Een GD geeft advies, neemt besluiten en werkt vooral samen en bouwt aan netwerken. Die rol van verbinder is wat mij erg aantrekt in deze functie. Leren van calamiteiten, leren als organisatie.

 

Foto: Remco de Winter, geneesheer-directeur bij GGZ Rivierduinen.

Door deze baan kan ik een rol spelen bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor psychiatrisch kwetsbare mensen. Zorg volgens de richtlijnen en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Maar vooral ook zorg waar onze patiënten baat bij hebben en waarin humaniteit en empathie voorop staan. Dat kunnen we alleen door samen te werken, intern met alle collega’s, cliëntenraad, familieraad en vooral ook extern met gemeenten, Openbaar Ministerie en collega-ggz-aanbieders. Dat zijn allemaal andere werelden met eigen visies op wat goede zorg is.”

En waarom juist bij GGZ Rivierduinen?
“Ooit ben ik begonnen bij de voorlopers van GGZ Rivierduinen. Ik ben daar mijn promotieonderzoek gestart. Door toeval ben ik bij Parnassia terecht gekomen. De laatste jaren heb ik de groei gezien bij Rivierduinen en nu ben ik weer terug. De organisatie zet in op verbinden, op samenwerken met externe partijen. Dat trekt mij.

Het is een grote organisatie maar toch behapbaar. Ik waardeer de ruimte die ik krijg voor eigen inbreng, ontwikkeling en initiatief. De lijnen zijn kort waardoor je snel echt zaken in gang kunt zetten, kunt ontwikkelen en innoveren. Daar hoop ik een rol bij te spelen. En ook heel fijn: ik kan op de fiets naar mijn werk.”

Wat is jouw passie?
“Passie is misschien een vreemd woord maar het voorkomen van suïcides is iets dat mij al jaren bezighoudt. Ik doe wetenschappelijk onderzoek naar verschillende vormen van suïcidaliteit en de behandelingen die daar het beste bij aansluiten en heb daar ook een model voor ontwikkeld.

Ook help ik bijvoorbeeld mee aan het ontwikkelen van een app waardoor patiënten minder suïcidaal kunnen worden (onderzoek Vrije Universiteit). En ook bij suïcidaliteit is de rol van familie en naasten heel belangrijk. Het is geweldig dat ik in deze functie daar ook tijd voor krijg.”

Wat zijn de uitdagingen?
“De grootste uitdaging nu is natuurlijk de start van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Daar zijn veel collega’s binnen GGZ Rivierduinen al maanden mee in de weer. Het is een hoop geregel en gedoe. Maar belangrijker is het doel: een humanere wet met meer autonomie, rechten en verantwoordelijkheden voor de patiënt. En met betrokken familie.”

“Wat altijd een uitdaging is? Het zorgen voor een veilig klimaat voor medewerkers, familie en cliënten. Calamiteiten voorkomen. Dit met het besef dat het voorspellen van risico’s binnen de geneeskunde en zeker binnen de ggz lastig is. En dat de buitenwereld ook altijd meekijkt. Vaak ook vanuit een ander perspectief. Iedereen heeft eigen verwachtingen ten aanzien van de GGZ. Ik kijk uit naar de samenwerking in de regio.”

Achtergrondinformatie
Remco de Winter is psychiater. Voor zijn komst naar ggz Rivierduinen was hij specialismeleider acute psychiatrie, psychiater bij de klinische acute keten en voorzitter van de suïcidepreventie stuurgroep bij de Parnassia Groep. Ook is hij als senior onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Remco is sinds 8 jaar, voor de maximale 2e termijn tot het einde van dit jaar, de Nederlandse vertegenwoordiger voor de International Association for Suicide Prevention (IASP). Vanaf 2014 is hij voorzitter van het platform spoedeisende en sociale psychiatrie binnen de NVvP. Daarnaast is hij redactielid bij het tijdschrift Accredidact voor psychiaters.

Hij promoveerde in 2009 op het onderwerp dimensionele diagnostiek van depressie en deed dit onderzoek bij Rivierduinen in samenwerking met het LUMC. Sinds zijn promotie doet hij onderzoek op het gebied van de acute psychiatrie en suïcidaliteit. Zijn persoonlijke website is www.suicidaliteit.nl.

Print