Pilot medical scribes in de ggz
8 juli 2019

Pilot medical scribes in de ggz

Samen met Zorg & Zekerheid onderzoekt GGZ Rivierduinen of Medical Scribe ook een toegevoegde waarde heeft in de GGZ.

 

In heel Nederland zijn de wachttijden in de GGZ een punt van aandacht. Daarom wordt gezocht naar oplossingen om deze te verkorten. Zorgverleners kunnen meer cliënten zien als ze minder tijd hoeven te besteden aan administratie. Dan nemen de wachttijden af.

Inzetten Medical Sribes
Wij gaan onderzoeken of we de administratieve lastendruk kunnen verminderen door ‘Medical Scribes’ in te zetten. Een Medical Scribe is een medische student, hbo op paramedicus die meeloopt met een individuele zorgverlener en administratieve en secretariële werkzaamheden van hem of haar overneemt. Bijvoorbeeld door gespreksverslagen te maken, afspraken vast te legen voor verdere diagnostiek en het opzoeken van aanvullende gegevens van een cliënt. Diverse algemene ziekenhuizen zetten de Medical Scribe al met succes in.

Pilot
Samen met Zorg & Zekerheid onderzoeken wij of Medical Scribe ook een toegevoegde waarde heeft in de GGZ. In de laatste week van juni is een pilot met Medical Scribes gestart bij de Poli ouderen in Leiden en de Poli voor volwassenen in Alphen aan den Rijn. Deze loopt tot en met september 2019.

Zes geselecteerde psychologie studenten (de Medical Scribes) kijken ernaar uit om op deze leerzame wijze onze behandelaren te ondersteunen én om te kijken of het concept Medical Scribe effectief is in de GGZ.

 

 

 


Print