Jaarrekening 2018
1 juli 2019

Jaarrekening 2018

Vandaag heeft GGZ Rivierduinen de jaarrekening 2018 gepubliceerd.

 
 
In de jaarrekening 2018 staat dat GGZ Rivierduinen in 2018 uitkomt op een positief resultaat van € 1 mln. In 2017 was er nog een negatief resultaat van € 0,4 mln.
Het resultaat is duidelijk verbeterd. We zijn verheugd dat GGZ Rivierduinen na twee moeilijke jaren weer een positief resultaat realiseert.

Toelichting
Het verbeterde resultaat is mede het gevolg van het ingezette beleid van proces- en efficiencyverbetering in de bedrijfsvoering. Afgelopen jaar is de organisatie ingericht op basis van zorgsoort. Met als resultaat dat processen, werkwijzen en de ondersteuning van de zorg beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Daarnaast heeft deze inrichting een impuls gegeven aan het implementeren van innovaties en kwaliteitsverbeteringen in de zorg. Voor cliënten betekent dit dat ze innovatieve zorg-op-maat in de directe leefomgeving ontvangen.

Ook de verdere optimalisatie van de zorgvastgoedportefeuille heeft een bijdrage geleverd aan het positieve resultaat. Daartegenover staat echter wel dat leegstaand vastgoed in de afgelopen jaren fors moest worden afgewaardeerd en dat gedurende de leegstand de vaste lasten wel doorliepen.

Afgelopen jaren is stevig ingezet op het terugdringen van het aantal vierkante meters zorgvastgoed. Zo is in 2018 de verkoop van het Bavo-terrein in Noordwijkerhout afgerond. Ook streven we steeds naar meer flexibele inzet van vastgoed door te huren.  Ook in 2019 blijven we door werken aan een solide organisatie. Een organisatie waar bovenal de zorg voor de cliënt en zijn herstelproces centraal staan.

 

Print