Wet Verplichte GGZ thema tijdens landelijke dag geneesheer-directeuren
13 juni 2019

Wet Verplichte GGZ thema tijdens landelijke dag geneesheer-directeuren

Donderdag 13 juni 2019 vindt de jaarlijkse landelijke dag voor geneesheer-directeuren plaats, waarbij de Wet Verplichte GGZ (Wvggz) centraal staat. Emile Barkhof, geneesheer-directeur bij GGZ Rivierduinen, is dagvoorzitter tijdens deze dag.

Emile Barkhof: “De landelijke dag voor geneesheer-directeuren wordt jaarlijks georganiseerd als studiedag voor geneesheer-directeuren en juridisch medewerkers uit het hele land. Dit jaar wordt de studiedag georganiseerd door GGZ Rivierduinen, GGZ Delfland en Parnassia en vindt plaatst in Leiden.

Emile Barkhof

Thema Wet Verplichte GGZ
Op 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. Dit is de opvolger van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (wet Bopz) voor zover het gaat om mensen met een psychische stoornis.

Landelijk zijn er verschillende voorbereidingen in volle gang en ook GGZ Rivierduinen bereidt zich voor. Tijdens deze dag gaan we dieper in op de regionale verantwoordelijkheden en samenwerking van en tussen de verschillende actoren die te maken krijgen met de nieuwe wet.

Dit komt aan bod in de presentaties van een geneesheer-directeur, een Officier van Justitie, de burgemeester van Leiden, het hoofd van het landelijke ketenbureau van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een politiechef. Daarnaast besteedt de voorzitter van Ypsilon ook aandacht aan de rol van familie en naasten in de nieuwe wet.”

In gesprek met elkaar en samenwerken
Barkhof: “Ik hoop dat deze dag goed in kaart brengt wat de stand van zaken is bij alle betrokken partijen rondom de voorbereidingen van de Wvggz. Op regionaal niveau vindt er veel discussie plaats over hoe de samenwerking zo optimaal mogelijk kan worden vormgegeven om straks een goede uitvoering van de Wvggz te bevorderen.“

Meer informatie
Voor vragen en meer informatie kun je e-mailen naar landelijkegddag@rivierduinen.nl. Je vindt hier het programma van de dag.

Print