Minderjarige meisjes met eetstoornissen doelwit van seksueel misbruik
31 mei 2019

Minderjarige meisjes met eetstoornissen doelwit van seksueel misbruik

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) doet samen met GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula/LUMC onderzoek naar de vraag of minderjarige meisjes die kampen met een eetstoornis het doelwit zijn van mannen die zich voordoen als pro-ana coach (hulp bij afvallen).

LUMC hoogleraar en directeur van GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula Eric van Furth: “Op zich is het contact zoeken met, vaak minderjarige meisjes, met een eetstoornis en hen aanbieden te helpen bij het afvallen al erg zorgwekkend”. CKM-woordvoerder Shamir Ceuleers voegt daaraan toe: “Bovendien blijkt uit ons onderzoek dat mannen bewust deze meisjes opzoeken met het doel seksueel expliciet materiaal te verkrijgen, hen te misbruiken en/of uit te buiten”. Omdat we zo geschrokken zijn van de tussentijdse resultaten treden we hier nu mee naar buiten omdat deze kwetsbare meiden beschermd moeten worden, zie website Nos.nl. Ondertussen gaan we door met ons onderzoek dat we na de zomer hopen af te ronden.

Lokprofielen & ervaringen
Binnen het onderzoek hebben we lokprofielen ingezet waarbij we ons hebben voorgedaan als twee minderjarige meisjes van 14 en 15 jaar die kampen met een eetstoornis en op zoek zijn naar hulp bij afvallen. Binnen enkele weken hebben 45 coaches zich gemeld bij deze fictieve tieners, waarbij 64% al snel om foto’s in ondergoed vroeg en 21% zelfs om naaktfoto’s. Enkele coaches wilden afspreken met de meisjes, waarbij er bijvoorbeeld afvalpillen werden aangeboden in ruil voor seksuele diensten. In de gesprekken werd manipulatie en druk niet geschuwd. Ook hebben we meisjes met eetstoornissen opgeroepen om hun ervaringen met pro-ana coaches te delen.
Binnen een korte periode hebben 57 respondenten hier aan meegewerkt. Bijna alle respondenten gaven aan dat er werd gevraagd om foto’s in ondergoed dan wel naaktfoto’s en bij meer dan de helft werd voorgesteld fysiek af te spreken, waarbij 20% van de coaches vroeg om seks in ruil voor de hulp bij het afvallen. Eén vrouw gaf aan dat ze als minderjarige inderdaad seks had gehad met haar pro-ana coach. Ceuleers: “We zijn geschrokken van de aard en omvang van dit misbruik en mogelijke uitbuiting”. Van Furth: “Het is belangrijk dat deze meisjes de bescherming en hulp krijgen die ze nodig hebben en dat deze zogenaamde pro-ana coaches, wanneer zij strafbare feiten begaan, vervolgd worden.”


Ervaringen delen of hulp nodig?
Ons onderzoek loopt nog. Wij roepen dan ook iedereen die zich herkent in dit verhaal op hun ervaringen met ons te delen: zie website Proud2Bme.

Vrouwen die dit herkennen en er (anoniem) over willen praten en hulp nodig hebben kunnen terecht bij Chatmetfier.nl (bij nare gebeurtenissen) of proud2Bme.nl (bij eetstoornissen).

Volledige onderzoeksresultaten na de zomer
Na de zomer zullen we de volledige onderzoeksresultaten publiceren en aanbevelingen doen.

Onderzoek Minderjarigen met eetstoornissen & mensenhandel
Looptijd: 2018/2019
Samenwerkingspartners: GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula/LUMC, Proud2Bme, WATCH Nederland (het project is onderdeel van het programma Systemic Change van de Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting)
Begeleidingscommissie: vertegenwoordigers van LUMC, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld, NEXT
Print