Migranten uit West-Europa hebben verlaagd risico op psychose
4 april 2019

Migranten uit West-Europa hebben verlaagd risico op psychose

Fabian Termorshuizen is senior onderzoeker bij GGZ Rivierduinen en presenteert zijn onderzoek over de relatie tussen migranten en psychose op het voorjaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Psychiaters in Maastricht.

 

Fabian Termorshuizen  is senior onderzoeker bij GGZ Rivierduinen en werkzaam bij de onderzoekslijn Psychose. Hij begeleid een aantal onderzoekers in hun PhD traject, voert zelf projecten uit en geeft ondersteuning en advies bij dataverwerking en statistiek aan verpleegkundigen en artsen in opleiding die voor hun specialisatie een onderzoeksstage moeten uitvoeren. Hij presenteert zijn onderzoek op het voorjaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Psychiaters in Maastricht en vroeg hem om daar wat meer over te vertellen.

Onderzoek oorzaken en risicofactoren van psychose
Fabian: “Het onderzoek dat ik ga presenteren is onderdeel van een groot Europees samenwerkingsproject: “EU-GEI” (European Network of National Schizophrenia Networks Studying Gene-Environment Interactions). De EU-GEI gaat over een onderzoek naar de oorzaken en risicofactoren van psychose.”

Psychose en migranten
“Ik presenteer een deelstudie naar het voorkomen van psychose onder personen met een migratie achtergrond.  Voor dit onderzoek hebben we gegevens van 13 regio’s uit Nederland (waaronder de regio Gouda en Voorhout die onder Rivierduinen valt), Frankrijk, Engeland, Spanje en Italië kunnen gebruiken, zowel een aantal grote steden als een aantal minder urbane en rurale regio’s.

We weten al langer dat personen met een migratie achtergrond, zelf of als kind van ouders afkomstig uit het buitenland, een verhoogd risico hebben op een psychotische stoornis. In dit project hebben we kunnen onderzoeken of er verschillen zijn tussen specifieke migranten groepen naar herkomstregio en of er verschillen zijn tussen de diverse Europese gastregio’s en of de combinatie van herkomstregio en gastregio er toe doet.

Zo blijken migranten afkomstig uit een West-Europees land ongeacht gastland een verlaagd risico te hebben. Personen afkomstig uit het Midden-Oosten blijken een sterk verhoogd risico te hebben in vergelijking met de algemene bevolking in het gastland, en dit relatieve risico is in London weer veel hoger dan in Cambridge en Amsterdam. Migranten afkomstig uit een Oost-Europees land hebben een sterk verhoogd risico in Amsterdam, en dit risico blijkt juist eerder verlaagd te zijn in een aantal Spaanse steden.

Al met al blijken herkomstregio, gastregio en de combinatie van beide een grote rol te spelen bij het doorgaans verhoogde risico op psychose onder migranten. Dit pleit voor het grote belang van sociaaleconomische factoren bij  het ontstaan van psychose. En dat is geen onbeduidende bevinding gezien de ernst van het ziektebeeld psychose en het feit dat lange tijd gedacht werd dat (neuro)biologische oorzaken een alles overheersende rol spelen.”

Wat is jouw visie op de toekomst van de psychiatrie?
“Dit onderzoek laat zien hoe grote gegevensbestanden en epidemiologische studies onze kennis van risicofactoren van psychiatrische ziektebeelden kunnen vergroten. Kennis die we nooit kunnen verkrijgen uit experimenten in een laboratorium of door het opzetten van clinical trials, en ook niet door alleen naar individuele patiënten te kijken – hoe belangrijk dat natuurlijk blijft.

Het vastleggen van steeds meer en gedetailleerde gegevens in grote registers en het ontwikkelen van slimme algoritmes om deze te analyseren stelt ons in staat om steeds beter voorspellingen te doen over het risico om een aandoening te krijgen en over het ziektebeloop bij een individuele patiënt, bv het risico op terugval en heropname of een suïcide poging.”

Ontwikkeling Big Data in de gezondheidszorg
“Deze ontwikkeling richting Big Data en kunstmatige intelligentie is in andere gebieden van de gezondheidszorg zoals in de Intensive Care (IC) geneeskunde al verder gevorderd. De computer kan de behandelend arts op de intensive care bij bijvoorbeeld een sepsis patiënt met bepaalde kenmerken helpen het juiste type antibioticum, in de juiste dosering en toedieningswijze te vinden.

Deze ontwikkeling zal de GGZ ook zeker niet onberoerd laten en op moment loopt  een groot onderzoeksproject naar het gebruik van Big Data in de klinische praktijk van de GGZ bij de afdeling Psychiatrie het UMC Utrecht. In de toekomst zal de psychiater zijn stoel waarschijnlijk gaan delen met een computer en de hele wereld van IT, registers en data-analyse die daar achter zit.” 

Externe publicaties
Vanuit de EU-GEI studie is onlangs de eerste grote analyse gepubliceerd (Jongsma et al., JAMA Psychiatry 2018; 75: 36-46), waarbij de deelnemende landen met elkaar vergeleken zijn v.w.b. het voorkomen van psychotische stoornissen. 

The Lancet Psychiatry
In maart 2019 is er in de Lancet Psychiatry een onderzoek van de EU-GEI verschenen naar het belang van cannabis gebruik als risicofactor bij de ontwikkeling van psychose Bij beide artikelen is er een mede-auteurschap vanuit Rivierduinen. 

Over het verband tussen migratie en risico op psychose in het algemeen is onlangs door onze onderzoekslijn een meta-analyse gepubliceerd (Selten et al, Psychological Medicine; 2019; Feb 6: 1-11).

 

 

Print