Ketenpartners in gesprek over Wet Verplichte GGZ
18 april 2019

Ketenpartners in gesprek over Wet Verplichte GGZ

Op 13 juni 2019 vindt de jaarlijkse landelijke dag voor geneesheer-directeuren plaats en staat in het teken van de Wet Verplichte GGZ (Wvggz).

 

Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
Op 1 januari 2020 gaat de WVGGZ van start, waarvoor de voorbereidingen in volle gang zijn. Voor een goede uitvoering van deze wet is regionale samenwerking tussen betrokken partijen en afstemming van de mogelijkheden en uitvoering van verplichte zorg van groot belang. De WVGGZ geeft zelfs de verplichting om per regio een periodiek overleg hiervoor in te richten met alle ketenpartners.

Regionale verantwoordelijkheden en samenwerking 
Deze studiedag richt zich op de verantwoordelijkheden van alle partijen die uit de wet voortvloeien en hoe de samenwerking per regio op dit moment vormgegeven wordt. Er zal een overzicht geboden worden van de invalshoeken van de belangrijkste betrokken partijen en wat de stand van zaken is in de verschillende regio’s.

Het is de bedoeling om met elkaar te discussiëren hoe de samenwerking zo optimaal mogelijk kan worden vormgegeven en zo een goede implementatie van de WVGGZ te bevorderen. Om 09.30 uur trapt Emile Barkhof, dagvoorzitter en geneesheer-directeur GGZ Rivierduinen de dag af.

De landelijke geneesheer-directeuren dag is een initiatief van de afdeling geneesheer-directeuren van de NVvP en wordt dit jaar georganiseerd door GGZ Delfland, Parnassia Groep en GGZ Rivierduinen.
 
Meer weten?
Voor vragen en meer informatie kun je e-mailen naar landelijkegddag@rivierduinen.nl. Je vindt hier het programma van de dag.

Print