In gesprek met het preventieteam
16 april 2019

In gesprek met het preventieteam

Op verschillende plaatsen in Zuid-Holland Noord organiseren wij voorlichtingsavonden over psychische problemen, bijvoorbeeld over Psychose en AD(H)D. We geven ook cursussen voor familie en naasten, zoals de cursus Omgaan met psychose en Omgaan met borderline.

Samen met sociale wijkteams en welzijnsorganisaties geven we de cursus Positief leven. Deelnemers krijgen in deze cursus handvatten om zelf te kunnen werken aan hun veerkracht en het vergroten van hun welbevinden. Volwassenen (18+) die een partner, familielid of naaste hebben met psychische problemen kunnen bij ons terecht voor ‘een gesprek op maat'. 

 

Jan Hulzinga werkt al 16 jaar met plezier als preventiefunctionaris in Leiden. Jan: ‘Het valt niet altijd mee om een familielid of naaste te zijn van iemand met psychische problemen. Het kan je behoorlijk uitputten. Daarom is steun en hulp belangrijk. In onze cursussen krijgen familie en naasten informatie, tips en handvatten. Hoe ga je met de psychische problemen om? Hoe zorg je ervoor dat je zelf overeind blijft? Bijvoorbeeld voor nabestaanden van zelfdoding is er een ondersteuningsgroep. Ook begeleid ik een groep voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld.’

Inzetten op preventie
GGZ Rivierduinen zet in op het versterken van preventie. Jan: ‘Op tijd erbij zijn is belangrijk. Op dit moment richten wij ons vooral op ondersteuning van familieleden en naasten om te voorkomen dat ze overbelast raken. In de cursussen leren zij beter hun grenzen te stellen en effectiever te communiceren.’

Kinderen en Jeugd
Jan: ‘Mijn preventiecollega’s bij Kinderen en Jeugd zijn heel actief en organiseren onder andere groepen voor kinderen van 8 t/m 23 jaar die ouders hebben met psychische problemen en verslavingsproblematiek (de KOPP groepen). Ook is er de groep ‘Piep zei de muis’ voor kinderen van 4 t/m 8 jaar die stress en onrust meemaken in het gezin. Of de groep ‘Plezier op school’ voor kinderen die de overgang naar de middelbare school gaan maken.’

Ervaring van een ouder
Jan: ‘Een ouder liet ons een tijd geleden weten hoe dankbaar ze is voor de ondersteuning en de adviezen. Ze heeft in de cursus geleerd om op een andere manier met haar dochter om te gaan. Minder kritiek geven en betrokkenheid tonen zonder daar dwingend in te zijn. Tijdens de cursus had ze geen contact meer met haar dochter. In de evaluatie gaf ze aan dat ze veel had geleerd. Ze had vooral naar zichzelf leren kijken. Na een jaar kregen we een mail dat het contact met haar dochter was hersteld. Ze ondernemen samen leuke dingen. Iets wat ze niet voor mogelijk had gehouden.’

Meer weten?
Heb je interesse of wil je meer weten over onze voorlichtingsavonden en cursussen? Je vindt deze in onze digitale agenda op onze website, zie www.rivierduinen.nl/agenda.  

 

 

Print