Certificering voor Individuele Plaatsing en Steun (IPS)
2 april 2019

Certificering voor Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

Op 2 april vond de herhaal certificering voor Individuele Plaatsing en Steun (IPS) van kenniscentrum Phrenos plaats. Dit zorgt ervoor dat we ons werk kunnen blijven uitvoeren en we mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen helpen om weer sneller en actief te participeren in de maatschappij.

 

Werk draag bij aan herstel
Psychische problemen kunnen gevolgen hebben voor je werk of je opleiding. Trajectbegeleiding ondersteunt mensen met psychische problemen bij het zoeken of behouden van werk of het voltooien van een opleiding. Ondersteuning bieden bij het zoeken naar werk draagt bij aan het herstel van de cliënt. individuele Plaatsing en Steun (IPS) is dé re-integratiemethode die mensen met een psychische kwetsbaarheid ondersteunt bij het vinden en behouden van betaald werk. IPS richt zich op reguliere banen die aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van de werkzoekende.

Trajectbegeleider aan het woord
Wendela Verboom is trajectbegeleider bij GGZ Rivierduinen en vertelt wat haar ervaringen zijn in de praktijk. “ik ben ruim 13 jaar werkzaam bij GGZ Rivierduinen en heb 13 jaar gewerkt als verpleegkundige op verschillende klinieken en afdelingen. Met name op gesloten crisisafdelingen. Ook heb ik als ambulant verpleegkundige gewerkt. Sinds september 2018 werk ik met heel veel plezier als trajectbegeleider in wijkteam Alphen Zuid en heb ik de opleiding IPS succesvol behaald."

Wat beteken je voor cliënten?
"Door middel van trajectbegeleiding en IPS (individuele plaatsing en steun) bied ik mensen met een psychische kwetsbaarheid  perspectief en hoop. En zoals ze zeggen hoop doet leven. Uitzicht op een betere toekomst, regulier betaald werk en/of een opleiding.
Los van het financiële aspect biedt het hebben van werk: regelmaat, een doel hebben in je leven, sociale contacten, ergens bij horen en het behouden van je vaardigheden. IPS verbind ook werk en zorg, waardoor een steeds betere samenwerking komt tussen UWV, gemeente, zorgverzekeraars en de GGZ en IPS helpt tegen stigma.

Ruim 40 procent van de Nederlanders krijgt op enig moment in zijn of haar leven te maken met een psychische kwetsbaarheid, in lichter of zwaardere mate. Zo’n kwetsbaarheid is een belangrijke oorzaak voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Mensen met een psychische kwetsbaarheid willen vaak wel werken, maar stuiten op barrières, niet in het minst door het stigma dat nog steeds op psychische kwetsbaarheid rust.

Nog veel te vaak wordt het hebben van een psychische kwetsbaarheid gelijk gesteld aan niet kunnen werken. Of alleen simpel werk aan kunnen. Ten onrechte. Over het algemeen kunnen en willen veel mensen met psychische kwetsbaarheid werken. Wel is het belangrijk daarbij de juiste omstandigheden te creëren, zodat werk en herstel hand in hand kunnen gaan. Wij zoeken samen met de cliënt naar banen waar hun voorkeuren liggen op basis van zijn sterke punten en werkervaring. Je kijkt naar wat iemand kan, iemand heeft een ziekte maar is zijn ziekte niet."

Met welke hulpvragen komen cliënten langs?
“Hoofdzakelijk willen de mensen met een psychische kwetsbarheid die ik zie en spreek weer aan het werk of een opleiding volgen. Maar het kan ook dat mensen ondersteuning vragen rond werk en inkomen, we geven uitleg in makkelijk begrijpbare taal wat de gevolgen van betaald werk kunnen zijn voor het inkomen, uitkeringen en toeslagen.

Dit is per persoon heel verschillend en in overleg met de cliënt kan de trajectbegeleider contact opnemen met bijvoorbeeld de arbeidsdeskundige, het UWV of de klantmanager bij de gemeente. Ook kunnen cliënten hulp krijgen bij het maken van hun CV of bijvoorbeeld het oefenen van een sollicitatiegesprek.”
In hoeverre draagt jouw werk bij aan het herstel van cliënten?

“De ervaring die ik hierin heb opgedaan en wat ook uit verschillende onderzoeken is gebleken is dat werk psychische klachten laat afnemen, terwijl werkloosheid of inactiviteit ze juist versterkt. Werk heeft een positief effect omdat het structuur biedt, voor sociale contacten zorgt en bijdraagt aan het gevoel van eigenwaarde. Het is aangetoond dat langdurig aan de kant van samenleving en arbeidsmarkt staan een gevolg, maar ook een oorzaak van psychische klachten kan zijn. 

De trajectbegeleider is de schakel tussen werk en behandeling en het is ons doel om steeds te denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. Met IPS is het behandelaanbod veel completer, we willen dat onze cliënten opknappen, beter herstellen. Je ziet bij IPS dat mensen sneller en beter weer actief participeren in de maatschappij. Werk als medicijn!”

Waardoor wordt je bij GGZ Rivierduinen elke dag weer uitgedaagd?
“Door de mensen die ik op mijn werk zie en spreek, de mensen met een psychische kwetsbaarheid die vaak juist zo gemotiveerd zijn om weer deel te nemen aan het arbeidsproces. Door samen te kijken waar iemand blij van wordt, waar wil iemand graag zijn bed voor uitkomen? Waar liggen iemands krachten en talenten? Juist door te kijken naar wat mensen wel kunnen en mensen in hun kracht te zetten.

Maar ook door mijn collega’s uit het wijkteam die iedere dag gemotiveerd zijn en niet bang zijn ‘’out of the box’ te denken om zo aan te sluiten bij de wens van onze cliënten. Door als wijkteam door onze krachten en expertises te bundelen staan we samen sterk. Maar ook het contact met werkgevers vind ik inspirerend en het is hartverwarmend hoe veel werkgevers meedenken en zich in willen zetten voor de cliënt. Het is mooi bruggen te kunnen slaan tussen het domein werk en zorg.”

Heb je een mooi voorbeeld uit de praktijk?
“Ik ben in contact gekomen met een jonge vrouw die vanuit het VIP team (vroege interventie psychose) tijdens haar opleiding van de PABO is uitgevallen door dat zij haar eerste psychose doormaakte. Zij kwam bij mij omdat ze graag weer een opleiding wilde gaan starten en daar graag de steun vanuit trajectbegeleiding bij wilde. Samen zijn we op gesprek gegaan bij een hogeschool en hebben we een werkplek gevonden op een basisschool voor speciaal onderwijs. Ze is gestart met de opleiding en werkt nu met veel plezier en enthousiasme op deze basisschool.”

Meer informatie
Je leest meer informatie in de folder over IPS en op onze website. Via uw behandelaar kunt u in contact komen met trajectbegeleiding.

 

Print