Van Krevelenlezing over eetstoornissen
21 januari 2019

Van Krevelenlezing over eetstoornissen

De derde Van Krevelenlezing op 7 februari staat in het teken van eetstoornissen.

Sprekers tijdens deze middag zijn Prof.dr. Eric van Furth, hoogleraar en directeur GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula , Scarlet Hemkes, hoofdredacteur Proud2Bme.nl en Hiske Visser, psycholoog & coördinator ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundige jongeren zullen tijdens en tussen de lezingen op de presentaties reflecteren.

Over het thema
De huidige organisatie en uitvoering van de GGZ is niet toekomstbestendig. Er is een grote onbeantwoorde vraag naar zorg in de maatschappij, de cliënt delay bij eetstoornissen is gemiddeld 5 jaar en het resultaat van behandeling laat ook te wensen over.

Moeilijk vervulbare vacatures en druk op budgetten voor behandeling vragen om een paradigma shift in de GGZ. Met onze e-community Proud2Bme.nl en de internet based interventie Featback werken wij aan het publiekelijk beschikbaar maken van ervaringen, diagnostiek en tools.

Ervaringsdeskundigheid heeft ook een rol in de ambulante en klinische behandeling. U wordt meegenomen in de achtergronden en inhoud van de interventies. Samen bediscussiëren we de toekomst vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundige en de professional.

Meer informatie

  • Donderdag 7 februari 2019 van 16.00 tot 18.00 uur
  • Deelname is kosteloos
  • Locatie:Campus Den Haag, locatie Wijnhaven
  • Accreditatie: is voor 1 à 2 punten aangevraagd bij ABC1, NAPA, NVvP, NIP K&J.

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden via de website van Boerhaave Nascholing.  

 

Print