GGZ Rivierduinen formuleert visie op ouderenpsychiatrie
19 december 2018

GGZ Rivierduinen formuleert visie op ouderenpsychiatrie

Het aantal ouderen groeit de komende vijf jaar sterk en die groei zet daarna verder door. De toekomstige ouderen zijn anders dan de ouderen van nu.

Zo bereiken ze een hogere leeftijd en wonen ze veel langer alleen. Het aantal ouderen met meerdere ziekten en afhankelijkheid van informele en professionele zorg neemt toe. Onder hen vermeerdert het aantal dementerende ouderen.

Dit betekent dat het aantal kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag neemt toe. In de visie gebruiken we de term Frailty voor deze specifieke groep kwetsbare ouderen. Alle zorginstellingen, ook de GGZ, krijgen te maken met een toename in het aantal ouderen dat een beroep doet op de zorg.

Visie op ouderenpsychiatrie
De groei van het aantal kwetsbare ouderen dat een beroep gaat doen op de zorg vraagt om scherpe keuzes. Welke richting moet het op met de ouderenzorg en met de ouderenpsychiatrie? Welke rol pakt de GGZ en specifiek de ouderenpsychiatrie? Allemaal vragen waarin GGZ Rivierduinen met behulp van deskundigen een antwoord heeft geformuleerd. Met als resultaat de visie op Ouderenpsychiatrie voor de komende vijf jaar.

Samenwerken en kennisdeling
Deze visie dient als basis voor een richting waarbij de ouderen met ernstige complexe problematiek, waaronder psychiatrische klachten, het domein is van ouderenpsychiatrie. De ouderenpsychiatrie wordt een essentieel onderdeel van het ouderenzorg netwerk rondom de frailty populatie. Samenwerking met partners en kennisdeling in het netwerk is een must. GGZ Rivierduinen wil een bijdrage leveren aan de kwaliteitsstandaarden, opleidingen, kennisontwikkeling en herstel ondersteunende zorg.

In de komende periode gaat GGZ Rivierduinen samen met de netwerkpartners aan de slag met het concretiseren van deze ouderenvisie.

Print