Voorkomen van psychose onder personen met een migratie achtergrond
13 november 2018

Voorkomen van psychose onder personen met een migratie achtergrond

Fabian Temorshuizen is senior onderzoeker bij GGZ Rivierduinen bij de onderzoekslijn Psychose. Samen met prof. dr. Jean-Paul Selten begeleidt hij een aantal onderzoekers in hun PhD traject.

 
Foto: Fabian Temorshuizen, senior onderzoeker bij GGZ Rivierduinen 

Daarnaast voert hij zelf projecten uit en geeft ondersteuning en advies bij dataverwerking en statistiek aan verpleegkundigen en artsen in opleiding die voor hun specialisatie een onderzoeksstage moeten uitvoeren. Ook werkt Fabian op de  afdeling Klinische Informatiekunde van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam.

Fabian presenteert op 15 november tijdens de wetenschapsmiddag van GGZ Rivierduinen zijn onderzoek over Incidentie van psychotische stoornissen onder diverse migranten groepen in Europa: vergelijking tussen landen in de EU-GEI studie. In dit interview gaan we dieper in op dit onderzoek en resultaten.

Waar gaat dit onderzoek over?
Fabian: “Het onderzoek dat ik ga presenteren is onderdeel van een groot Europees samenwerkingsproject: “EU-GEI” (European Network of National Schizophrenia Networks Studying Gene-Environment Interactions). De EU-GEI gaat over een onderzoek naar oorzaken en risicofactoren van psychose. 
Tijdens mijn presentatie gaat het over het voorkomen van psychose onder personen met een migratie achtergrond.  We weten al langer dat personen met een migratie achtergrond, zelf of als kind van ouders afkomstig uit het buitenland, een verhoogd risico hebben op een psychotische stoornis.

In dit project hebben we kunnen onderzoeken of er verschillen zijn tussen verschillende migranten groepen en verschillende Europese gastregio’s. Zo blijken migranten afkomstig uit een West-Europees land ongeacht gastland een verlaagd risico te hebben. Migranten uit Afrika en de Caraïbische eilanden blijken een sterk verhoogd risico te hebben, met name in de United Kingdom en in Nederland.

Dit verhoogde risico lijkt niet veroorzaakt te worden door een verhoogd voorkomen van psychose in het land van herkomst. We denken dan ook eerder aan factoren in het gastland, met name de schadelijke gevolgen van sociaaleconomische achterstand, uitsluiting en discriminatie.”

Hoe verhoudt jouw onderzoek zich tot de praktijk?
“Dit onderzoek is een typisch voorbeeld van onderzoek naar oorzakelijke factoren van een ziektebeeld. De resultaten zijn dan ook niet direct naar de behandelpraktijk van GGZ Rivierduinen te vertalen, maar daarmee niet minder van belang.
Resultaten laten zien dat, zelfs bij het ontstaan van een ernstig ziektebeeld als schizofrenie, waarvan lange tijd gedacht werd dat (neuro)biologische oorzaken een alles overheersende rol spelen, de sociale dimensie en maatschappelijke factoren ook van groot belang zijn.

Het verhoogde risico van psychose onder migranten is in overeenstemming met het verhoogde voorkomen van psychose onder andere sociaal kwetsbare groepen, waaronder slechthorenden, mensen met een autistische stoornis en seksuele minderheden als homoseksuelen, transgenders en mannen met het Klinefeltersyndroom. Ook deze groepen hebben in het kader van onze onderzoekslijn onze expliciete interesse, vertelt Fabian”

Hoe ervaar je het om bij GGZ Rivierduinen te werken/onderzoek te doen?
“We bevinden ons in een apart uithoekje van het instituut. Je zou kunnen zeggen ‘enigszins gemarginaliseerd’ en soms ook wel bedreigd in ons voortbestaan. GGZ Rivierduinen is tenslotte ook geen onderzoeksinstelling en de behandelpraktijk moet zeker altijd centraal blijven staan. Neemt niet weg dat goed onderzoek ons verder helpt, scherp houdt en een belangrijke rol speelt bij de opleiding van verpleegkundig specialisten en psychiaters en daarmee ook van belang blijft voor de naam en faam van GGZ Rivierduinen, ‘If you think education is expensive, try ignorance’.”

Onderzoek bij GGZ Rivierduinen
GGZ Rivierduinen hecht veel belang aan vernieuwingen op het gebied van behandelingen en doet waar mogelijk mee aan wetenschappelijk onderzoek. U leest hier meer informatie.

GGZ Rivierduinen is betrokken bij een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken. Deze zijn ingericht volgens drie onderzoekslijnen:
• Stemmings-, Angst- en Somatoforme stoornissen (SAS)
• Psychotische stoornissen
• Eetstoornissen

 

Print