Promovendus Pieter Rohrbach bij GGZ Rivierduinen aan het woord
30 oktober 2018

Promovendus Pieter Rohrbach bij GGZ Rivierduinen aan het woord

Pieter Rohrbach is promovendus bij GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula en doet gedurende 4 jaar wetenschappeljik onderzoek in het kader van zijn PhD.

 

Je bent aanwezig tijdens de Wetenschapsmiddag op 15 november. Kun je wat meer vertellen over jouw onderzoek en ook al resultaten delen?

Het onderzoek waar ik mee bezig ben gaat over ‘Featback’. Featback is ontwikkelt in samenwerking met de Universiteit in Heidelberg (Duitsland). Het is een zelfhulpprogramma voor mensen met een eetprobleem dat gratis en anoniem via het internet toegankelijk is (e-mental health). Dit maakt het laagdrempelig in het gebruik en dat is belangrijk, omdat mensen met een eetprobleem vaak een hoge drempel voelen om (professionele) hulp te zoeken, zelfs als dat wel hard nodig is. Featback heeft als doel om gebruikers bewust te maken van hun eetproblemen en onderliggende problematiek, en van de noodzaak om steun in de omgeving en/of professionele hulp te zoeken. In dit filmpje ziet u hoe Featback werkt.

Eerder onderzoek
Uit eerder onderzoek naar de effectiviteit van Featback bleek dat het programma een positief effect had op het verminderen van eetproblemen en gevoelens van angst en somberheid. Een budget impact analyse van een onafhankelijke partij liet zien dat als Featback aan 5000 mensen wordt aangeboden voor 5 maanden, ongeveer 2 miljoen euro aan zorgkosten kan worden bespaard. Belangrijk om te vermelden is dat er geen nadelige effecten zijn gevonden. Verrassend genoeg droeg wekelijkse ondersteuning van een psycholoog via chat of mail niet bij aan de effectiviteit van Featback, maar alleen aan de tevredenheid met de interventie. Wellicht waarderen mensen de steun van psychologen, maar is het niet genoeg om gedrag te veranderen of daadwerkelijk (professionele) hulp te zoeken. Ondersteuning van  ervaringsdeskundigen zou wellicht wel van toegevoegde waarde kunnen zijn. Door het inzetten van eigen ervaringen kunnen zij een wezenlijk verschil maken tussen het wel of niet accepteren van hulp uit hun omgeving en het zoeken naar de juiste (gespecialiseerde) zorg. Wellicht ervaren gebruikers meer steun en, omdat de ervaringsdeskundigen volledig zijn hersteld, hoop om beter te worden dan bij ondersteuning van een psycholoog.

Huidig onderzoek
Dit onderzoek wil de effectiviteit van Featback verder onderzoeken, alsmede de toegevoegde waarde van ondersteuning van ervaringsdeskundigen. Dat wil zeggen dat we gaan onderzoeken of het 8 weken lang gebruik maken van Featback en/of wekelijkse ondersteuning van een ervaringsdeskundige (via chat of e-mail) samenhangt met bijvoorbeeld verminderingen in eetproblemen, angst en somberheid en met verbeteringen in sociale steun. Hiervoor volgen we deelnemers aan het onderzoek tot een jaar na het gebruik maken van Featback, zodat we de effecten van Featback op korte en op lange termijn kunnen onderzoeken. We zijn net begonnen met het werven van deelnemers voor dit onderzoek, dus we hebben helaas nog geen resultaten om te presenteren.

Hoe verhoudt jouw onderzoek zich tot de praktijk?
Featback past erg goed in het ‘stepped-care’ model dat tegenwoordig veel gebruikt wordt in de zorg. Stepped-care houdt in dat patiënten niet intensievere zorg krijgen dan nodig, maar dat intensievere zorg geboden kan worden indien noodzakelijk. Featback kan een eerste stap zijn in stepped-care voor mensen met eetproblemen of een eetstoornis. Kortom, Featback, eventueel met ondersteuning van een ervaringsdeskundige van chat of e-mail, belooft een mooie toevoeging aan de reeds bestaande zorg te zijn vanwege de bereikbaarheid en laagdrempeligheid. De verwachting is dat het op een goedkope manier helpt om veel mensen met eetproblemen te bereiken en hen sneller naar passende zorg te leiden.

Hoe ervaar je het om bij Rivierduinen te werken/onderzoek te doen?
Het is heel bevredigend om aan dit onderzoek te werken. Ik werk met collega’s die van wanten weten wat betreft dit onderwerp en onderzoek doen in het algemeen. Ik leer van hen niet alleen veel, maar we hebben ook lol samen en eten vaak taart wanneer er iets te vieren valt! Er zijn dagen waarop ik alleen maar achter de computer zit (onderzoek doen is veel zelfstandig werken, lezen, schrijven en nadenken), maar er zijn ook veel presentaties die ik bijwoon of geef, conferenties en andere evenementen waar ik graag naar toe ga. Ik heb veel vrijheid om mijn werk in te delen wat soms juist een uitdaging is, maar ook creativiteit stimuleert. Zo heb ik de kans gekregen om zelf een website te ontwerpen voor het onderzoek.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor wetenschapsmiddag. bent van harte welkom. Bekijk ook onze aankondiging op Facebook. 

Graag tot 15 november!

 

Print