Jaarverantwoording 2017
12 oktober 2018

Jaarverantwoording 2017

Op 11 oktober 2018 heeft GGZ Rivierduinen de Jaarrekening 2017 gepubliceerd.

Hierin staat dat GGZ Rivierduinen in 2017 uitkomt op een negatief resultaat van € 373.000,-. In 2016 kwam het tekort uit op € 8,3 miljoen.

Het resultaat is aanzienlijk verbeterd, maar we schrijven nog geen zwarte cijfers. GGZ Rivierduinen heeft voldoende financiële buffer om het negatieve resultaat van 2017 op te vangen.

Toelichting
Normaal gesproken publiceert GGZ Rivierduinen voor 1 juni haar jaarverantwoording. De Inspectie Gezondheidszorg heeft GGZ Rivierduinen uitstel verleend vanwege de verwerking van de verkoop in het najaar van 2017 van het Bavo-terrein te Noordwijkerhout.

De juridische levering van dit terrein is echter vertraagd door uitloop van de bestemmingsplanprocedure. Daardoor is deze transactie uiteindelijk niet meegenomen in de Jaarrekening van 2017.

Het verbeterde resultaat is het gevolg van het ingezette beleid. Zo heeft GGZ Rivierduinen stevig ingezet op het efficiënter inrichten van de bedrijfsvoering. Ook is de vastgoedcapaciteit verder afgebouwd en geoptimaliseerd. Het is de verwachting dat binnen afzienbare tijd weer zwarte cijfers geschreven worden.
Print