GGZ Rivierduinen kiest voor continuïteit van bestuur
5 oktober 2018

GGZ Rivierduinen kiest voor continuïteit van bestuur

Drs. Ernst Hoette en Drs. Ingeborg Siteur continueren hun positie als respectievelijk voorzitter en lid van de Raad van Bestuur bij GGZ Rivierduinen.

 
Foto: Mw. Ingeborg Siteur, lid Raad van Bestuur GGZ Rivierduinen en Dhr. Ernst Hoette, voorzitter Raad van Bestuur GGZ Rivierduinen

Ernst Hoette en Ingeborg Siteur zijn als bestuurders in april 2018 op interim-basis gestart bij GGZ Rivierduinen. Zij hebben de afgelopen maanden samen met de directies, medewerkers en medezeggenschapsorganen fors geïnvesteerd in en gebouwd aan een toekomstbestendig GGZ Rivierduinen. De eerste resultaten daarvan zijn reeds zichtbaar. 

De Raad van Toezicht hecht er met alle betrokkenen aan dat de ingeslagen weg wordt voortgezet. Daarom is de Raad van Toezicht verheugd dat beiden bereid zijn zich voor langere tijd aan GGZ Rivierduinen te verbinden.

Print