Jaarlijkse wetenschapsmiddag op 15 november
10 september 2018

Jaarlijkse wetenschapsmiddag op 15 november

Tijdens de jaarlijkse Wetenschapsmiddag wordt het onderzoek gepresenteerd dat binnen GGZ Rivierduinen plaatsvindt. Dit jaar vindt de wetenschapsmiddag op donderdag 15 november 2018 plaats van 12.30 tot 17.00 uur.

 
Binnen GGZ Rivierduinen vindt op vele plekken wetenschappelijk onderzoek plaats. Jaarlijks stelt GGZ Rivierduinen budget beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Veel onderzoek doen wij in nauwe samenwerking met het LUMC. Ook participeren wij in grote landelijke en internationale studies.

In het wetenschappelijk onderzoek is het cliënten- en medewerkersperspectief van belang, evenals het binden en boeien van promovendi, het verbinden van onderzoek met de klinische praktijk en het onderscheidend zijn van onderzoek dat elders wordt gedaan.

Om hier breder bekendheid aan te geven en onderzoekers de kans te geven met elkaar in contact te komen, kennis te nemen van elkaars werk en een netwerk te vormen, organiseert de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten (CWA) jaarlijks een middag over wetenschappelijk onderzoek.

Accreditatie
Accreditatie zal worden aangevraagd bij het NVvP, het FGzPt en het Verpleegkundig Specialisten Register.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor wetenschapsmiddag. Voor vragen kunt u contact opnemen met Marc van Kuik via m.vankuik@rivierduinen.nl. Je bent van harte welkom. Bekijk ook onze aankondiging op Facebook.

Graag tot 15 november!

 

Print