Vernieuwde cliënten brochure
11 juni 2018

Vernieuwde cliënten brochure

Voor onze cliënten heeft GGZ Rivierduinen een vernieuwde brochure. U vindt hier alle informatie over het hele traject van aanmelding tot uitschrijving.

Uw behandeling, onze zorg
Veel mensen hebben wel eens last van psychische problemen. Soms lukt het hen daar alleen of met steun van familie, vrienden, de huisarts of maatschappelijk werk doorheen te komen. Soms is meer zorg en ondersteuning nodig. In dat geval kunt u, na verwijzing, terecht bij GGZ Rivierduinen. Wij bieden vele vormen van geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, volwassenen en ouderen in het noorden en midden van Zuid-Holland.

 

Gevarieerd aanbod
Wij verlenen zorg die het beste aansluit bij uw problemen en situatie. Dat maakt onze behandeling op maat en persoonlijk. Afhankelijk van de diagnose doen wij
u een behandelvoorstel. Bij minder ernstige psychische problematiek of stabiele chronische problematiek bieden wij u een behandel traject in de Generalistische
Basis GGZ (GBGGZ).

Voor meer complexe problematiek kunt u terecht in de Specialistische GGZ (SGGZ). Wanneer u tijdelijk meer of intensievere behandeling nodig hebt of juist minder, passen wij samen met u de behandeling daarop aan. Deskundig, betrokken en dichtbij.

 

Print