Netwerk Acute Zorg West tekent convenant voor optimale spoedzorg
3 april 2018

Netwerk Acute Zorg West tekent convenant voor optimale spoedzorg

Op 26 maart hebben de ruim twintig partners van Netwerk Acute Zorg West (NAZW) waaronder GGZ Rivierduinen een convenant getekend met afspraken over de vernieuwde netwerkstructuur.

Het NAZW heeft als doel de regionale acute zorg optimaal op elkaar af te stemmen zodat acute zorgpatiënten 24/7 de beste kwaliteit in de spoedzorg ontvangen. De ruim twintig ketenpartners in de NAZW zijn de meldkamers, ambulancediensten, huisartsenposten, ziekenhuizen, GGZ-instellingen, GGD’s en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties uit de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden.

Regionaal overleg acute zorg (ROAZ)
De bestuurders van deze zorgorganisaties komen drie keer per jaar bij elkaar in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Hier wordt het acute zorgaanbod en de afstemming daarvan in de regio besproken.

In 2017 heeft een herstructurering van het ROAZ in de regio West plaatsgevonden. Naast het Bestuurlijk ROAZ is er ook een Tactisch ROAZ ingericht waar de managers van het tweede echelon aan deelnemen. In dit tactisch overleg maken de managers de benodigde stappen concreet om de acute zorgketen in de regio nog beter op elkaar af te stemmen.

De nieuw ingerichte netwerkstructuur van NAZW heeft als doel het ROAZ slagvaardiger te maken en de uitvoering van de wettelijke taken nog beter te realiseren.

Netwerk acute zorg

Print