Tijdelijke nieuwe Raad van Bestuur
22 maart 2018

Tijdelijke nieuwe Raad van Bestuur

Op 2 maart heeft GGZ Rivierduinen bekend gemaakt dat Ron Sponselee Marjolein ten Kroode zou opvolgen als tijdelijke voorzitter van de Raad van Bestuur.

Vanwege familieomstandigheden heeft Ron Sponselee laten weten dat hij hierdoor heeft moeten besluiten de functie van bestuurder niet te aanvaarden. De Raad van Toezicht betreurt dit zeer maar respecteert uiteraard dit besluit. De Raad van Toezicht is verheugd dat inmiddels is voorzien in de opvolging van Marjolein ten Kroode door de benoeming van de heer Ernst Hoette.

Ernst Hoette
Ernst Hoette is een ervaren bestuurder van diverse zorgorganisaties. Zo was hij vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van Amphia Ziekenhuis in Breda en voorzitter van de Raad van Bestuur van GGz Breburg. Hij zal op interim-basis de rol van voorzitter invullen.

Ingeborg Siteur
Ingeborg Siteur is tijdelijke aangesteld als zorginhoudelijk bestuurder van de Raad van Bestuur. Ingeborg Siteur wordt verantwoordelijk voor de zorginhoud. Zij is lang als psychiater werkzaam en heeft verschillende management en directiefuncties bekleed. Ook was zij lid Raad van Bestuur bij AntesGGZ.

Vervolg 
In de komende maanden buigt de Raad van Toezicht zich over de definitieve invulling van de Raad van Bestuur en het gewenste profiel. Hierbij worden ook medezeggenschapsorganen betrokken.

Print