Opvolging bestuur
2 maart 2018

Opvolging bestuur

GGZ Rivierduinen is verheugd dat twee bestuurders, de heer Ron Sponselee en mevrouw Ingeborg Siteur, medio maart hun werkzaamheden op interim-basis starten om het stokje over te nemen van de vertrekkende voorzitter Raad van Bestuur, Marjolein ten Kroode, en het inmiddels vertrokken lid Raad van Bestuur, Henrie Henselmans.

Ron Sponselee vervangt in de loop van april Marjolein als voorzitter van de Raad van Bestuur. Marjolein start in juni als procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie in Den Haag. Ron heeft ruime ervaring als bestuurder binnen GGZ-organisaties. Tot voor kort was hij voorzitter Raad van Bestuur GGZ Delfland.
Ingeborg Siteur wordt verantwoordelijk voor de zorginhoud. Ingeborg is lang als psychiater werkzaam en heeft vervolgens verschillende management/directiefuncties bekleed. Ook was zij lid Raad van Bestuur bij AntesGGZ.

De Raad van Toezicht is verheugd dat de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad de kandidatuur steunen en heeft er alle vertrouwen in dat de nieuwe bestuurders de komende tijd samen met de directeuren en medewerkers verder werken aan een toekomstbestendig GGZ Rivierduinen.

In de komende maanden zal de Raad van Toezicht zich in overleg met de medezeggenschap buigen over de definitieve invulling van de Raad van Bestuur en het gewenste profiel.

Print