Wijkteam Rijswijk-Voorburg-Leidschenveen gecertificeerd in nieuwe FACT schaal
27 februari 2018

Wijkteam Rijswijk-Voorburg-Leidschenveen gecertificeerd in nieuwe FACT schaal

Het wijkteam psychiatrie Voorburg-Rijswijk-Leidschenveen, locatie Leidschendam heeft als eerste team van GGZ Rivierduinen het CCAF keurmerk volgens de Nieuwe veldnorm Flexible ACT (FACT) ontvangen van de Stichting CCCAF.

Het team heeft een mooi resultaat behaald met een heel hoog eindcijfer van een 8.5!

De lat is wezenlijk hoger gelegd voor de FACT-teams in Nederland. Er wordt verwacht dat teams die als een goed FACT team hun zorg georganiseerd hebben, nu aanmerkelijk meer aandacht besteden aan herstel van kwetsbare cliënten in de wijk. Het team heeft in de afgelopen jaren een duidelijke groei laten zien. In de rapportage werd het team positief beoordeeld op hun samenwerking met zowel cliënten, netwerk en ketenpartners.

De rapportage vermeldt het volgende: 'Teamleden zijn goed op elkaar ingespeeld en hebben veel voor hun cliënten en elkaar over. Er heerst een goede sfeer. Het team heeft alle actiepunten zelf opgepakt en dat is duidelijk te merken. Veel van de aanbevelingen voortkomend uit een vorige audit zijn aangepakt. Zo worden er nu standaard drie ROM-instrumenten afgenomen die ook daadwerkelijk werden teruggevonden tijdens het dossieronderzoek.
Ook op het gebied van herstelscholing is hard gewerkt. Inmiddels heeft bijna iedereen de basismodule SRH gedaan en twee teamleden hebben zelfs de coachingsversie gedaan. Ondertussen is er ook een lotgenotengroep en wordt er jaarlijks een familieavond georganiseerd. Het team mag dus met recht trots zijn op het behaalde resultaat.’

GGZ Rivierduinen is zeer trots op het door het team behaalde resultaat en feliciteert het team met deze prestatie. Met het resultaat geeft het team handen en voeten aan goede zorg binnen bereik.

Print