Bestuurder Henrie Henselmans vertrekt bij GGZ Rivierduinen
18 januari 2018

Bestuurder Henrie Henselmans vertrekt bij GGZ Rivierduinen

In goed onderling overleg hebben Henrie Henselmans en GGZ Rivierduinen besloten de samenwerking per 1 februari 2018 te beëindigen.

De afgelopen periode heeft de Raad van Bestuur van GGZ Rivierduinen mooie en belangrijke zorginhoudelijke ontwikkelingen ingezet, zoals herstelgerichte zorg, aansluiting bij het sociaal domein, bijdragen aan een veilige samenleving en positionering van zorgprofessionals. Deze thema’s worden ook de komende periode verder ontwikkeld. GGZ Rivierduinen dankt Henrie voor zijn inzet en bijdrage en wenst hem succes bij het vormgeven van zijn verdere carrière.

Print