Persbijeenkomst in de Psychiatrische Eerste Hulp
3 november 2017

Persbijeenkomst in de Psychiatrische Eerste Hulp

Maandag 30 oktober kwam de pers bijeen om bij te praten over de aanpak, de stand van zaken en de eerste ervaringen met betrekking tot de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag in de regio.

Maandag 30 oktober jl. kwam de pers bijeen om bij te praten over de aanpak, de stand van zaken en de eerste ervaringen met betrekking tot de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag in de regio. De bijeenkomst vond plaats in de Psychiatrische Eerste Hulp van GGZ Rivierduinen in Leiden. Er is veel aandacht voor mensen met verward gedrag. In de regio Hollands Midden hebben we de handen ineengeslagen om de zorg en ondersteuning te verbeteren. Gemeenten, GGZ, politie, GGD, cliëntvertegenwoordigers en maatschappelijke organisaties werken gezamenlijk aan een vernieuwde, sluitende aanpak.

Psychiatrische eerste hulpAls belangrijk onderdeel van deze sluitende aanpak opende de Psychiatrische Eerste Hulp afgelopen juni haar deuren voor mensen met verward gedrag én een acute hulpvraag.

 

                                                    Rita vd Poel Fotografie

Namens Raad van Bestuur van GGZ Rivierduinen sprak Henrie Henselmans over de aanleiding van dit project en de veranderende rol van de GGZ in de maatschappij. Emile Jaensch (Burgemeester van Oegstgeest en voorzitter Schakelteam Hollands Midden) benadrukte de ketenaanpak en vertelde dat de opening van de Psychiatrische Eerste hulp een eerste grote mijlpaal in deze regionale aanpak is. Onder de sprekers ook Roos van Gelderen (wethouder van Leiden). Zij benadrukte de gezamenlijke opdracht die we hebben, waarin preventie en vroegtijdige signalering ook een belangrijke rol spelen.

Monique Mos (Hoofd Operatiën Politie Eenheid Den Haag) zette in op de grote winst voor de cliënt. Deze krijgt meteen de goede zorg op een plek die daarvoor uitgerust is en waarbij de familie van de cliënt een belangrijke rol speelt. Voor de komst van de Psychiatrische Eerste Hulp werden personen met verward gedrag in een politiecel gezet en van daaruit werd verdere zorg geregeld.

Tot slot vertelden Wouter Teer (Directeur Behandelzaken GGZ Rivierduinen) en Maykel Michiels (Psychiater, GGZ Rivierduinen) over de overeenkomsten en de verschillen in de diverse regio’s. Maykel ging in op de praktijk: Wat gebeurt er nu als je naar de Psychiatrische Eerste Hulp wordt gebracht door de politie én de belangrijke rol van de familie in het gehele traject.

Daarna kreeg de aanwezige pers een rondleiding door Yvonne Winkelmolen (Manager Algemene zaken Psychiatrische Eerste Hulp van GGZ Rivierduinen).

Meer informatie:

Print