Psychiatrische Eerste hulp open voor gehele regio
25 augustus 2017

Psychiatrische Eerste hulp open voor gehele regio

Op 28 augustus 2017 opent de Psychiatrische Eerste Hulp voor mensen met verward gedrag en een acute hulpvraag haar deuren ook voor het zuidelijk deel van regio Hollands-Midden.


Deze mensen belanden niet langer op het politiebureau, maar worden op de Psychiatrische Eerste Hulp opgevangen, onderzocht en zo nodig doorverwezen. De Psychiatrische Eerste Hulp was vanaf 13 juni al geopend voor de regio Leiden en Duin & Bollenstreek, het noordelijk deel van Hollands Midden. Na een goed verlopen proefperiode kan vanaf 28 augustus dus ook de politie vanuit Alphen en Gouda e.o. mensen brengen.

Proefperiode

Tussen 13 juni en 9 augustus heeft het team van de Psychiatrische Eerste Hulp ongeveer 40 unieke cliënten opgevangen, sommige meer dan éénmaal. Het gaat hier om jongeren en volwassenen die door een ernstige zorgmelding in beeld komen. Dat kan zijn vanwege ernstig verward gedrag thuis of ergens anders. Het gaat daarbij om mensen die direct zorg of ondersteuning nodig hebben. Het zorgteam van GGZ Rivierduinen brengt gedurende het verblijf van maximaal zo’n 6 uur de aard en de urgentie van de hulpvraag in kaart. Na beoordeling wordt de betrokkene, indien nodig, aangemeld voor gepaste hulp.

Start prima verlopen

Wouter Teer, directeur behandelzaken van GGZ Rivierduinen: “De start van de Psychiatrische Eerste Hulp is prima verlopen, ondanks de geringe bezetting in verband met de zomermaanden. Door te oefenen in de praktijk, konden we procedures en afspraken waar nodig aanscherpen. Dankzij de gefaseerde opening konden we dit met voldoende aandacht en zorgvuldigheid doen. We hebben wekelijks met de politie geëvalueerd. De samenwerking met de politie verliep prima en er ontstond meer bekendheid met elkaars werkwijze. We hebben deze afgelopen periode gemerkt dat gebruik van drugs en alcohol steeds vaker de basis is voor (kortstondig) verward gedrag.”

Vervoer

Vooralsnog verzorgt de politie het vervoer naar de locatie. Vervoer vanaf de locatie geschiedt op eigen gelegenheid, met familie of met een taxibedrijf dat daarvoor speciaal door de gemeenten is gecontracteerd. De organisatie van gepast vervoer van en naar de locatie wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

Achtergrondinformatie

De spoedopvang is 24/7 geopend en is ingericht bij de locatie van GGZ Rivierduinen aan de Sandifortdreef in Leiden.

Samenwerking

In Hollands Midden werken 19 gemeenten, politie, cliëntvertegenwoordigers, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties samen om de ondersteuning van mensen met verward gedrag te verbeteren. De opening van de Psychiatrische Eerste Hulp hoort bij de eerste fase van dit regionale project. Daarin spelen ook preventie, vroegtijdige signalering en het organiseren van gepast vervoer een belangrijke rol.

Dienstverlening crisisdienst

De crisisdienst van GGZ Rivierduinen zal op de gebruikelijke wijze de regio blijven bedienen.
Print