Centrum Seksueel Geweld helpt steeds meer slachtoffers
29 mei 2017

Centrum Seksueel Geweld helpt steeds meer slachtoffers

Uit de jaarcijfers van het Centrum Seksueel Geweld blijkt dat steeds meer slachtoffers de weg vinden naar het expertisecentrum na verkrachting en aanranding. In de tweede helft van 2016 groeide het aantal geholpen slachtoffers met 30%.

Dagelijks melden zich nu gemiddeld drie slachtoffers bij één van de 15 locaties van het Centrum Seksueel Geweld, die korter dan een week geleden zijn aangerand of verkracht. Dat is veel, maar tegelijkertijd nog slechts een topje van de ijsberg. Landelijk coördinator Iva Bicanic: “Uit cijfers van Rutgers* weten we dat het jaarlijkse aantal nieuwe slachtoffers van seksueel geweld vele malen hoger ligt. We schatten in dat wij ongeveer 2% van hen hebben gezien. Het is belangrijk dat heel Nederland ons weet te vinden. Zo kunnen we slachtoffers in een vroeg stadium helpen. Hulp binnen zeven dagen verkleint de kans op medische en psychische problemen. Ook heeft de politie veel meer kans om bewijsmateriaal te vinden als er binnen een week sporenonderzoek wordt gedaan.”

Ongeveer een derde van de verkrachtingsslachtoffers die zich in een Centrum Seksueel Geweld meldt, is minderjarig. Jongeren hebben een groter risico om seksueel geweld mee te maken dan andere leeftijdsgroepen. Bicanic: ”We zijn er inderdaad voor jongens en meisjes, maar ook voor mannen en vrouwen. Onthullen vraagt moed en kan het verschil maken voor de lichamelijke en psychische gezondheid.”

De verwachting is dat het aantal slachtoffers dat zich meldt de komende jaren blijft groeien, onder andere door grotere bekendheid te geven aan het bestaan van het Centrum Seksueel Geweld. Behalve acute slachtoffers, meldden zich in 2016 circa 1100 slachtoffers bij wie de aanranding of verkrachting langer dan een week geleden had plaats gevonden.

Over het Centrum Seksueel Geweld

In elk Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie en hulpverleners samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting de benodigde specialistische zorg te geven. Een casemanager begeleidt het slachtoffer en coördineert de zorg.
Het eerste Centrum Seksueel Geweld is begin 2012 opgericht. Sindsdien zijn er steeds meer regionale samenwerkingsverbanden opgericht met financiering van het Fonds Slachtofferhulp, de (lagere) overheden en regionale samenwerkingspartners. Medio 2017 wordt nog een laatste locatie geopend, waarna de landelijke uitrol met 16 centra compleet is.

Centrum Seksueel Geweld Zuid-Holland is één van de 15 locaties in Nederland en werkt op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen GGZ Rivierduinen, Politie eenheid Den Haag, GGD Hollands-Midden (Veilig thuis en SOA poli) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Ieder Centrum Seksueel Geweld is 24/7 geopend voor acute en specialistische zorg aan slachtoffers van aanranding of verkrachting en bereikbaar via 0800-0188 (gratis nummer) en www.centrumseksueelgeweld.nl.

* Seksuele gezondheid in Nederland 2011, Rutgers

Print