Ook in hoger beroep uitspraak rechter ten gunste van jeugdzorgaanbieders
14 februari 2017

Ook in hoger beroep uitspraak rechter ten gunste van jeugdzorgaanbieders

Het gerechtshof heeft in hoger beroep bepaald dat de wijze van aanbesteden van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem voor de inkoop van jeugdzorg niet is toegestaan.


Zij oordeelt dat de gemeenten zelf eindverantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van jeugdzorg. De voorwaarden in de aanbesteding van de gemeenten zijn in deze disproportioneel.

Het consortium bestaande uit GGZ Rivierduinen, MEE, Stek jeugdhulp en ’s Heeren Loo is tevreden met deze uitspraak. Het geeft gemeenten een duidelijk kader voor de inkoop van jeugdzorg. Aanbestedingen waarbij de beschikbaarheid van zorg voor jeugdigen in het geding kan komen zijn in Nederland niet toelaatbaar. Immers goede en betaalbare zorg voor kinderen en jeugdigen is in het belang van iedereen.
Print