Nieuws en agenda

Nieuws en agenda

 • 21 juni 2017

  Opening Psychiatrische Eerste Hulp

  Op 13 juni 2017 opende de Psychiatrische Eerste Hulp voor personen met verward gedrag en een acute hulpvraag haar deuren. Deze spoedopvang is ingericht bij de locatie van GGZ Rivierduinen aan de Sandifortdreef, achter het Centraal Station van Leiden en schuin tegenover het LUMC. De Psychiatrische Eerste Hulp is 24/7 geopend. De eerste ervaringen zijn goed. Lees meer…
 • 16 juni 2017

  Naar passende en betaalbare zorg

  Onze financiële situatie; naar passende en betaalbare zorg

  Recent hebben wij onze jaarrekening 2016 gepubliceerd. Hierin staat dat het resultaat van GGZ Rivierduinen in 2016 is gedaald van € 7.3 miljoen positief in 2015 naar een verlies van € 8,3 miljoen in 2016. Dat tekort is zorgelijk maar de oorzaken zijn bekend en verbetermaatregelen worden uitgevoerd. De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd omdat GGZ Rivierduinen voldoende buffer heeft om tegenvallers op te vangen en de noodzakelijke interventies zijn ingezet.
  Lees meer…
 • 12 augustus 2016

  Film over familiebeleid

  Preventiemedewerkers van GGZ Rivierduinen hebben samen met collega’s, de familievertrouwenspersoon, de Familieraad en familieleden van cliënten de film Ondersteuningsmogelijkheden voor familieleden en naasten gemaakt. Lees meer…
Print