Direct naar content

Kwaliteit van zorg

Goede en passende zorg geven is waar we ons bij GGZ Rivierduinen dagelijks voor inzetten. Dan gaat het onder meer over werken volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Maar bijvoorbeeld ook over dat je een behandeling krijgt die bij joú past, niet alleen bij je diagnose.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van hoe wij investeren in de kwaliteit van zorg:

 • Onze zorg bieden we zoveel mogelijk aan in jouw vertrouwde omgeving. Daarom werken we bijvoorbeeld met wijkteams en hebben we lokale poliklinieken in de regio waar wij actief zijn.
 • Soms heb je te maken met meerdere behandelaren. De regie over jouw behandeling leggen we dan bij één persoon. Ook werken we met een vast aanspreekpunt, voor jou en je familie of naasten.
 • Wat we doen, beslissen we samen. We stellen samen met jou een herstelplan op. We bespreken regelmatig of je behandeling naar wens verloopt en stellen bij waar dat nodig is.
 • Welke zorg je ook krijgt, bij ons is het mogelijk om meer of minder begeleiding te krijgen als dat past bij wat je nodig hebt en wenst. Vaak kun je binnen GGZ Rivierduinen doorstromen naar andere zorgvormen.
 • We onderzoeken regelmatig de tevredenheid van onze cliënten, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.
 • We werken steeds vaker met ervaringsdeskundigen. Omdat we zien en weten dat zij jou en je familie en naasten als geen ander kunnen coachen in de weg naar herstel.
 • We doen wetenschappelijk onderzoek en delen onze kennis en inzichten. Op die manier dragen we bij aan de kwaliteit van zorg in Nederland.
 • We werken aan vernieuwing in de zorg. Bijvoorbeeld door te werken met E-health en Virtual Reality.
 • We realiseren ons dat we onderdeel zijn van een groter geheel. Daarom werken we samen met zorgpartners in de regio. Zoals met huisartsen en ziekenhuizen.
 • We bieden onze zorgverleners de mogelijkheid om trainingen en opleidingen te volgen en om aan intervisie te doen.

Meer informatie over de kwaliteit van GGZ Rivierduinen

In ons Kwaliteitsstatuut staat op hoofdlijnen omschreven hoe wij onze zorg hebben georganiseerd en hoe we zorgen voor goede en passende zorg binnen alle onderdelen en locaties van GGZ Rivierduinen.

In de Algemene Leveringsvoorwaarden Geestelijke Gezondheidzorg op de website van de Sociaal Economie Raad (SER) lees je wat je van een GGZ-instelling mag verwachten. De voorwaarden zijn opgesteld door de Nederlandse GGZ, Landelijk Platform Psychische Gezondheid (LPGGZ), de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) en de Consumentenbond. Onafhankelijke reviews over GGZ Rivierduinen vind je op de website van Zorgkaart Nederland.

Dit vind je misschien ook interessant

 • Klachtenregeling

 • Jouw rechten

 • Cliëntenraad

Snel naar