Kliniek Kristal

Kliniek Kristal

Kliniek Kristal biedt klinische opname voor cliënten van 18 jaar en ouder die psychiatrische problematiek hebben en een (licht) verstandelijke beperking.

Aanbod/behandeling

Kliniek Kristal biedt crisisinterventie, observatie, multidisciplinair onderzoek en behandeling. De naasten en de verwijzer worden actief betrokken bij de behandeling. Behandelmodules, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR zijn aangepast aan het niveau van de doelgroep. Vanzelfsprekend biedt Kliniek Kristal ook dagbestedingsprogramma’s. De behandelduur is 6 weken met maximaal 2 verlengingen.

Opname

Als er sprake is van een crisissituatie of als behandeling vanuit de woonplek niet (meer) lukt niet, kan het verstandig zijn om de behandeling tijdelijk in de Kliniek Kristal voort te zetten. In de folder Kliniek Kristal - informatie voor verwijzers rechts op deze pagina vindt u meer informatie over de opname doelen en -criteria.

Aanmeldingsprocedure en contact

Voor vooroverleg en aanmelding kunt u contact opnemen met de opnamecoördinator van Kliniek Kristal, bereikbaar via telefoonnummer 06 20 27 17 79.

U kunt een cliënt aanmelden door het ingevulde aanmeldformulier (deze vindt u rechts op deze pagina) op te sturen naar:

  • Fax: 070 444 1660
  • Post: GGZ Rivierduinen, Kliniek Kristal, Postbus 405, 2300 AK Leiden

Locatie

GGZ Rivierduinen
Kliniek Kristal
Van Ruytenburghlaan 4, 1e etage
2263 KG Leidschendam
Tel. 070 444 13 40


Print