Aanmeldprocedure jonger dan 18 jaar

Aanmeldprocedure jonger dan 18 jaar

Bij vermoeden van ernstige psychiatrische problemen kan de verwijzer een kind rechtstreeks aanmelden via ZorgDomein of met behulp van het aanmeldformulier op deze website. Als verwijzers beschouwen wij: huisartsen, overige artsen (zoals GGD-artsen, jeugd- of kinderartsen), medisch specialist (waaronder psychiater) of de Kinder- en Jeugdteams van de Gemeenten in onze zorgregio's.

Gemeenten zijn samenwerkingsverbanden aangegaan voor de jeugdhulpverlening met de zorgregio's. GGZ Rivierduinen heeft met onderstaande zorgregio's contracten afgesloten:

  • Haaglanden (waaronder o.a. Den Haag);
  • Midden-Holland (waaronder o.a. Gouda);
  • Holland-Rijnland (waaronder Leiden, Alphen aan den Rijn en de Bollenstreek);
  • Rijnmond.

Tariefstelling voor gemeenten zonder contract
GGZ Rivierduinen heeft met een groot aantal gemeenten contracten gesloten voor de uitvoering van de Jeugd GGZ. Ook aan inwoners van andere gemeenten willen wij graag ondersteuning bieden. Wij brengen dan de zogenoemde passantentarieven in rekening. De tariefstelling die wij daarvoor hanteren is het tarief dat de NZA publiceert voor zorgverzekeraars. U kunt deze tarieven terugvinden op de NZa website onder de benaming ‘Tariefbeschikking Generalistische Basis GGZ 2016 ‘en ‘Tariefbeschikking gespecialiseerde GGZ 2016’. Deze tarieven zult u terug vinden op uw nota. De nota ontvangt u zodra het volledige behandeltraject is afgesloten. Een tussentijdse nota ontvangt u indien het behandeltraject langer dan 365 dagen duurt.

De behandeling kan pas starten als er een correcte verwijzing van u als gemeente in ons bezit is.

U kunt het formulier op de website digitaal invullen, indien gewenst opslaan op uw eigen computer en daarna printen en volledig ingevuld faxen of per post opsturen naar de vestiging waarheen u het kind wilt verwijzen. Een schriftelijke aanmelding is noodzakelijk om de aanmeldingsprocedure te starten.

In het aanmeldformulier kunt u aangeven of het om een acute verwijzing gaat (de cliënt moet dezelfde dag nog worden gezien), een subacute verwijzing (de cliënt moet binnen een week gezien worden) of een reguliere verwijzing. In het geval van een (sub-)acute verwijzing is telefonisch overleg altijd noodzakelijk. U kunt op het aanvraagformulier aangeven of telefonisch contact gewenst is.

Wij houden contact

Heeft u vragen over een aanmelding, dan kunt u contact opnemen met de betreffende vestiging en vragen naar de aanmeldingscoördinator of de bureaudienst. Onze hulpverleners houden u op de hoogte van het verloop van de aanmelding. Na het kennismakingsgesprek en de bespreking daarvan in het team, ontvangt u van ons een brief. En in de loop van de behandeling wordt u op gestelde tijden nader geïnformeerd. Ook indien na onderzoek blijkt dat de cliënt doorverwezen moet worden naar een andere instantie, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

U kunt het aanmeldformulier op de website digitaal invullen, indien gewenst opslaan op uw eigen computer en daarna printen en volledig ingevuld faxen of per post opsturen naar de intakecoördinator:

Team Kinderen en Jeugd, Leiden
GGZ Rivierduinen Kristal, locatie Leiden
T.a.v. de intakecoördinator
Postbus 405
2300 AK Leiden
Fax 071 890 8180

Meer informatie

Voor meer informatie of hulp bij het aanmelden van uw patiënt kunt u contact opnemen met Kristal, team Kinderen en Jeugd.
Telefoon 071 890 83 10.

Na de aanmelding

Wanneer de aanmelding binnen is krijgt u, als verwijzer, hiervan een schriftelijke bevestiging. Twee weken voor het intakegesprek krijgen u de patiënt en u een schriftelijke uitnodiging.

Print