Visie

Visie

De WMO en de Jeugdwet betekenen dat de samenwerking tussen gemeenten en GGZ Rivierduinen nog belangrijker is geworden dan al het geval was. GGZ Rivierduinen levert graag haar aandeel in de professionele ondersteuning van psychisch kwetsbare volwassenen en jongeren. Samen met gemeenten en andere ketenpartners hebben we gedeelde ambities op het gebied van mentale zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de psychisch kwetsbaren in onze samenleving.

GGZ Rivierduinen biedt professionele zorg door middel van het aanbieden van ketengerichte zorgprogramma’s voor volwassen en jongeren. Wij streven naar vermaatschappelijking, met het accent op behoud van sociale rollen (herstelgerichte zorg).

 

Print