Professionals

Gemeente/WMO/Jeugdwet

WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning ondersteunt mensen met een beperking zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven. De gemeente biedt daarbij de ondersteuning die zij nodig hebben.

Voor wie?

Bij GGZ Rivierduinen gaat het vooral om mensen met ernstige en langdurende psychiatrische aandoeningen. In het kader van de WMO biedt GGZ Rivierduinen:

  • Begeleid wonen (individuele begeleiding)
  • Dagbesteding (begeleiding groep)
  • Beschermd wonen
  • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
  • Kortdurend verblijf
  • Collectieve preventie

Jeugdwet

De Jeugdwet regelt de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. GGZ Rivierduinen heeft afspraken gemaakt voor jeugdhulpverlening in haar hele werkgebied. 

Tariefstelling voor gemeenten zonder contract

GGZ Rivierduinen heeft met een groot aantal gemeenten contracten gesloten voor de uitvoering van de Jeugd GGZ. Ook aan inwoners van andere gemeenten willen wij graag ondersteuning bieden. Wij brengen dan de zogenoemde passantentarieven in rekening. De tariefstelling die wij daarvoor hanteren is € 2,04 per minuut. Dit tarief zult u terug vinden op uw nota. De nota ontvangt u zodra het volledige behandeltraject is afgesloten. Een tussentijdse nota ontvangt u indien het behandeltraject langer dan 365 dagen duurt. De behandeling kan pas starten als er een correcte verwijzing van u als gemeente in ons bezit is.

Print