Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren

Cursussen en trainingen gericht op de doelgroep kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking
   

 • Psychiatrie en verstandelijke beperking – basiscursus 
  In-company, voor medewerkers VG
      
 • Wat betekent het hebben van een verstandelijke beperking voor een cliënt binnen de GGZ? 
  In-company, voor medewerkers GGZ
      
 • Hoe omgaan met psychiatrische problemen in de klas? 
  In-company, voor leerkrachten, gedragswetenschappers, intern begeleiders en zorgcoördinatoren werkzaam binnen (speciaal) onderwijs of onderwijs-begeleidingsdiensten
      
 • Mijn gezin en ik - werken met een therapeutisch familiespel 
  In-company, voor groepsleiders, psychologen, gedragswetenschapper, speltherapeuten en ambulant begeleiders werkzaaam in de VG
      

Print