Let op, maatregelen voor cliënten en bezoekers aangepast in verband met het coronavirus
Organisatie

Missie en visie

Missie

  • geestelijke gezondheidszorg binnen bereik van cliënten met een verstandelijke beperking te brengen;
  • psychiatrische diagnostiek en behandeling te bieden aan cliënten met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek;

  • consultatie te bieden aan andere behandelaren en begeleiders van zowel geestelijke gezondheidszorg instellingen, als van instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg.

Visie

De medewerkers van GGZ Rivierduinen Kristal (Kristal) werken allemaal vanuit eenzelfde visie. Dit zijn voor ons de belangrijke uitgangspunten:

De vraag van de cliënt staat centraal
Ons uitgangspunt is dat de vraag van de cliënt centraal staat. Dit is het vertrekpunt bij diagnostiek en behandeling. Er wordt niet meer zorg geboden dan nodig is, zodat de cliënt (en zijn/haar naaste omgeving) ook leert zoveel mogelijk de eigen vaardigheden te gebruiken.

De naaste omgeving is belangrijk
De naaste omgeving van de cliënt, dus bijvoorbeeld de familie, partner, zorgdragers en zorgverleners, is belangrijk. Kristal is er van overtuigd dat de omgeving invloed heeft op de diagnostiek en behandeling van de cliënt. Daarom is het belangrijk dat de omgeving van de cliënt zo goed mogelijk is voorgelicht wanneer de individuele behandeling plaatsvindt.

Het signaleren van ontbrekende schakels
Kristal maakt onderdeel uit van een zorgketen: dit is een aaneenschakeling van verschillende organisaties die zorg bieden aan een bepaalde doelgroep. In dit geval gaat het om een keten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen.
Kristal ziet het als haar taak om eventueel ontbrekende schakels in deze zorgketen te signaleren. Vervolgens zorgt Kristal, samen met haar ketenpartners, voor het ontwikkelen van passende zorg voor elke cliënt van de doelgroep.

Het werken in multidisciplinaire teams
Kristal werkt met multidisciplinaire teams. Alleen een team van behandelaren die gezamenlijk vanuit verschillende disciplines naar de dubbele problematiek van onze cliënten kijkt, kan deze problematiek begrijpen en behandelen.

Het overdragen van kennis
Kristal biedt kennisoverdracht (consultatie) aan zorgafdelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg en aan instellingen voor verstandelijk gehandicapten zorg. Kristal legt zich bij deze kennisoverdracht toe op domeinen waar deze zorgafdelingen en instellingen niet in voorzien, namelijk in de combinatie van geestelijke gezondheidszorg en een verstandelijke handicap.

Print