Gezamenlijke verpleegafdeling voor ggz-cliënten met corona
9 juni 2020

Gezamenlijke verpleegafdeling voor ggz-cliënten met corona

Iedereen kan het coronavirus krijgen. Dat geldt ook voor cliënten met psychiatrische problematiek die opgenomen zijn in een kliniek. Om deze cliënten de best mogelijke zorg te kunnen geven hebben GGZ Rivierduinen, Parnassia Groep en GGZ Delfland hun krachten gebundeld in een gezamenlijke cohort afdeling voor de westelijke regio van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).


Op deze afdeling krijgen cliënten de zorg die ze nodig hebben vanwege het coronavirus en kunnen ze tegelijkertijd hun behandeling voortzetten. De cohortafdeling is gehuisvest in een kliniek van GGZ Delfland. 

Het aantal positief geteste cliënten neemt sterk af. Daardoor is het veel efficiënter om in de regio één gezamenlijke afdeling te starten dan drie aparte afdelingen beschikbaar te houden. Bovendien kunnen de instellingen nu hun kennis en kunde centraliseren. GGZ Delfland heeft de afgelopen maanden ervaring opgedaan met cohortverpleging van psychiatrisch cliënten die besmet zijn met het coronavirus. 

Als er drie of meer cliënten positief zijn getest, gaat de cohortafdeling in Delft open. Cliënten worden dan overgeplaatst, en medewerkers van de desbetreffende instelling komen met de cliënt mee. In totaal is er plek voor tien cliënten. Mocht zich later in het jaar een tweede coronagolf in Nederland voordoen, en één cohortafdeling niet voldoende zijn, dan wordt uitgebreid naar een tweede cohortafdeling bij Parnassia, en is dat niet voldoende dan een derde bij GGZ Rivierduinen.

 
Print