Update coronavirus: verlenging maatregelen t/m 20 mei
21 april 2020

Update coronavirus: verlenging maatregelen t/m 20 mei

Als gevolg van het regeringsbeleid om geen bezoek toe te laten in verpleeghuizen heeft GGZ Rivierduinen besloten dat er vanaf 20 maart geen bezoek mogelijk is op opname afdelingen, klinisch herstel en beschermde woonvormen. Op al deze afdelingen wordt geen bezoek meer ontvangen.

Deze maatregel en alle extra maatregelen duren tot en met 20 mei en zijn bedoeld om onze kwetsbare cliënten beter te beschermen tegen het coronavirus.

We begrijpen dat het voor onze cliënten en hun familie en naasten hele zware ingrijpende maatregelen zijn. We willen jullie vragen om op een andere manier contact te onderhouden. Dit kan telefonisch, via beeldbellen of een kaartje te sturen. We doen ons uiterste best om andere (digitale) vormen van contact mogelijk te maken. We hopen op jullie begrip. Heb je vragen? Stuur een e-mail naar corona@rivierduinen.nl.

Om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen en onze cliënten te beschermen nemen, hebben wij vanaf 16 maart ook andere maatregelen genomen. Dat kan gevolgen hebben voor jouw zorg. We vragen je hiermee rekening te houden.

  • In verband met het Corona-virus vinden alle poliklinische behandelingen zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen plaats. 
  • De crisisdienst blijft operationeel. We maken afwegingen en keuzes of face-to-face contact noodzakelijk is of niet.
  • Alle spoed en semi-actue meldingen die binnekomen via huisartsen worden zoals gewoonlijk in behandeling genomen.
  • Met de cliënten van de wijkteams zijn afspraken gemaakt over hoe zij ondersteund willen worden.
  • Alle cliënten van onze poliklinieken worden benaderd door hun eigen behandelaar om samen af te stemmen hoe de afspraak vorm te geven.
  • Binnen onze klinieken en beschermd wonen zijn alle voorzorgsmaatregelen genomen om cliënten een beschermde omgeving te bieden.
  • Groeps-, begeleidings-, inloop- en preventie activiteiten vinden beperkt plaats. We houden met iedere cliënt/deelnemer telefonisch contact en kijken we naar mogelijke activiteiten op afstand (bijvoorbeeld computercursussen).
  • Op afdelingen wordt in principe geen bezoek ontvangen.

Patiënten vertrouwens persoon 
De patiëntenvertrouwenspersoon is in dienst bij de landelijke Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon en is onafhankelijk van GGZ Rivierduinen. Ook tijdens de coronacrisis is de patiënten vertrouwens persoon (pvp) bereikbaar. Heb je vragen of klachten waarover je de PVP wilt spreken? Neem dan contact op met:

Annita Deen 
Telefoonnummer: 06 55 910 270 
E-mail: a.deen@pvp.nl  

Bij afwezigheid kun je voor dringende vragen en klachten bellen met de telefonische helpdesk van de Stichting PVP via 0900 444 8888 (bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur) of een mail sturen naar helpdesk@pvp.nl

 

 

Wat kun je zelf doen om verspreiding tegen te gaan?


Heb je vragen?
Ben je cliënt, familie/naaste, verwijzer of een ketenpartner en heb je een vraag? GGZ Rivierduinen heeft een apart e-mailadres geopend: corona@rivierduinen.nl. We proberen zo snel mogelijk jouw vraag te beantwoorden. 

Meer informatie
Voor vragen over je eigen gezondheid kan je terecht bij je huisarts of de GGD. Voor andere vragen kun je bellen naar het landelijk informatienummer 0800-1351.

Je leest ook meer op:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

https://www.nhg.org/coronavirus

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

https://corona.steffie.nl/nl/


 

 

Print