Van Krevelenlezing over middelenmisbruik
15 oktober 2018

Van Krevelenlezing over middelenmisbruik

LUMC Boerhaave Nascholing organiseert dit jaar drie tot vier Van Krevelen lezingen om vanuit de GGZ de kennis en ervaring, die relevant is voor het gehele jeugdveld, in een interactieve bijeenkomst te delen.

 
Deze cyclus is een samenwerking van Curium-LUMC, LUMC, Lucertis en GGZ Rivierduinen en bedoelt Kinder- en jeugdpsychiaters, kinder- en jeugdpsychologen, hulpverleners jeugd, wijkteams, beleidsmedewerkers, Cardea, AW Jeugd-betrokkenen, huisartsen, POH’s GGZ, physician assistants, geïnteresseerden.

Thema Middelenmisbruik
In een samenleving, waar volwassenen bepaalde psychoactieve genotsmiddelen gebruiken, zijn de meeste jongeren geneigd om die middelen ook te proberen. Velen gaan over tot regelmatig gebruik ervan, vaak met grote consequenties voor de volksgezondheid. Regelmatig gebruik van bijvoorbeeld alcohol en sigaretten begint doorgaans in de adolescentie: in die periode begint de verslaving. De negatieve effecten daarvan treden vaak pas jaren of tientallen jaren later op.

Tijdens de Van Krevelenlezingen op 8 november komen middelenafhankelijkheid, -misbruik, acute intoxicaties en onttrekkingseffecten bij jongeren aan bod. Er wordt speciaal ingegaan op het belang van en de vormgeving van de behandelalliantie in jeugd-GGZ en –verslavingszorg. Ook komt problematisch gamegedrag aan bod. Ervaringsdeskundige jongeren zullen tijdens en tussen de lezingen op de presentaties reflecteren.

Datum tijd en locatie

  • Datum: 8 november 2018
  • Tijd: 16.00 - 18.00 uur
  • Locatie: collegezaal 5 - gebouw 1 - LUMC in Leiden
  • Deelname: gratis
  • Accreditatie: Accreditatie is voor 1 à 2 punten aangevraagd bij ABC1, NAPA, NVvP, NIP K&J

Inschrijven en meer informatie
U kunt zich inschrijven via de website van Boerhaave Nascholing. Houdt onze website en social media kanalen in de gaten voor nieuwe Van Krevelingen lezingen dit jaar.

 

Print