Ervaringsdeskundigen werken samen aan herstel in de wijk
16 juli 2018

Ervaringsdeskundigen werken samen aan herstel in de wijk

In Leiden is een tweejarig project gestart, Meedoen met de Stad, als vervolg op Meedoen met Meerburg.

Het project is er op gericht om kwetsbare burgers met psychische en/of psychosociale problematiek te motiveren en te ondersteunen om deel te nemen aan hun omgeving.

Resultaten
Er zijn tot nu toe mooie resultaten neergezet, zoals de inzet van ervaringsdeskundigen (Vliegende Brigade) die een belangrijke signaleringsfunctie hebben in de wijk, vertelt Hanneke Heshusius, nieuwe projectleider van Meedoen met de Stad.

De Vliegende brigade is een vorm van cliëntenondersteuning. Ervaringsdeskundigen proberen in contact te komen met wijkbewoners met psychische en/of verslavingsproblemen die in een sociaal isolement verkeren. “Eenzaamheid is een groot probleem”, zegt Lumen Holland Rijnland. Marcel, bestuursvoorzitter van Buurthuis Matilo vertelt: “We willen eerst in contact komen met cliënten, ze ontmoeten en een band opbouwen en kijken wat hun behoeften zijn of dat er een hulpvraag is. In contact komen vanuit ervaringsdeskundigheid. Het is mooi werk!”

 

 
Foto: Leden van het projectteam Meedoen met de Stad

Buurthuis
Het zelfregiecentrum is een inloop gaan organiseren in het buurthuis Matilo. Mensen kunnen hier laagdrempelig binnen lopen voor een kop koffie en een krantje lezen. Er zijn diverse activiteiten en cursussen en dit buurthuis biedt ruimte aan initiatieven van wijkbewoners. Inmiddels hebben een aantal bewoners van de beoogde doelgroep hun weg gevonden naar het buurthuis. 

Ontmoeten en verbinden
Het buurthuis, de huisarts, de wijkagent, corporaties en formele zorgpartijen als het FACT-team en het sociale wijkteam werken nauw met elkaar samen om elkaars expertise zo optimaal mogelijk in te kunnen zetten en bureaucratie te voorkomen. Ze komen bijeen tijdens een signaleringsoverleg. Want welke signalen uit de buurt zijn er?

Het wijkteam van de ggz werkt nauw samen met het sociale wijkteam. Hanneke: “Het moet niet alleen een formeel overleg zijn. Ook sleutelfiguren uit de wijk en bijvoorbeeld een voorzitter van een wijkvereniging kunnen een waardevolle bijdragen leveren.” “Sociale wijkteams moeten vooral mee ontwikkelen in de stad en niet los van elkaar. Op deze manier zijn we in gesprek, kunnen we elkaar ontmoeten en ook verbinden. Het is een integrale aanpak, met een integratie van ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals”, zegt Marcel.

Een goede start
Deze resultaten komen voort uit een goede start, waarbij meerderde belangrijke partners, waaronder de gemeente en huisartsen, om tafel hebben gezeten en met elkaar in gesprek zijn gegaan, zegt Sjors Gerritsen, voormalig projectleider en initiatiefnemer vanuit Libertas.

Vervolg
In dit project wordt deze aanpak uitgebreid naar andere wijken van de stad. Maar niet door de aanpak 1-op-1 te kopiëren. De wijken verschillen qua samenstelling en bewoners en er werken andere professionals. Sjors: Het is een concept op maat en  per wijk verschillend.
Gedurende de eerste periode zal duidelijk worden wat de kansen in andere wijken zijn. In elke wijk op een eigen manier, maar zodanig dat de ervaringsdeskundigheid in Leiden een vaste basis krijgt.

Dit project heeft subsidie gekregen van ZonMw.

 

 

Print