In gesprek met gemeenten
18 juni 2018

In gesprek met gemeenten

Gemeenten hebben steeds meer te zeggen over de zorg.

GGZ Rivierduinen vindt het belangrijk om in gesprek te gaan met de gemeenten waarin zij actief is, om de kennisdeling in het werkveld te vergroten en gemeenten te informeren over wie we zijn en wat we doen. En ook hoe we samen kunnen werken aan een leefbare en veilige toekomst.

Open avonden
Om in gesprek te gaan, organiseert GGZ Rivierduinen diverse open avonden. Per regio organiseren we één open avond, waarbij raadsleden in het sociale domein, wethouders en burgemeesters worden uitgenodigd.

Voor het eerst organiseerde GGZ Rivierduinen op donderdag 14 juni een bijeenkomst in Leidschendam voor raadsleden, wethouders en burgmeester uit de regio. Vooraf ontvingen zij deze factsheet.

Gezamenlijke aanpak
Ze waren uitgenodigd om te praten over de samenwerking met GGZ Rivierduinen. Onderwerpen die aan bod kwamen gingen over onze gezamenlijke aanpak in de wijk, de ontwikkelingen in de Jeugd GGZ en innovaties in het zorgveld. Ook kwamen ervaringsdeskundigen aan het woord en werd de Wet verplichte GGZ ook besproken.

Samen werken aan de toekomst
Daarnaast werd er gesproken over de veranderingen voor de komende jaren en hoe we met elkaar een veilige en leefbare samenleving vorm kunnen geven. We kijken terug op een informatieve en inspirerende avond. Er was volop discussie en veel vragen.

Volgende bijeenkomsten
Voor de komende perioden staan er nog meer open avonden gepland. Gemeenten worden hierover direct uitgenodigd en ontvangen een bijbehorende factsheet.

 
Foto: GGZ Rivierduinen in gesprek met diverse gemeenten tijdens open avond

 

Print