Let op, maatregelen voor cliënten en bezoekers aangepast in verband met het coronavirus
Jonger dan 18 jaar

Privacy

Wij geven geen informatie over uw kind aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Alleen voor die mensen die direct bij uw hulpverlening betrokken zijn, is geen schriftelijke toestemming vereist.

Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar oud? Dan moet zowel u als uw kind toestemming geven om informatie aan anderen te geven.
Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan moet hij/zij zelf toestemming geven.

Recht op informatie

U heeft recht te weten wie voor de behandeling van uw kind verantwoordelijk is. De behandelaar adviseert u over de behandeling die voor uw kind het meest geschikt is, en stelt samen met u een behandelplan op. Als u het eens bent met het behandelplan kan de behandeling starten.

Uw kind heeft ook het recht om informatie niet te willen ontvangen. Zo kunt u bijvoorbeeld de psychiater of arts vragen om de resultaten van een onderzoek niet aan uw kind te vertellen.

Dossier

Om uw kind goed te kunnen behandelen is het nodig dat wij gegevens over hem/haar opschrijven en bewaren. Uw kind krijgt hiervoor een eigen map in onze computer (ook wel ‘dossier’ genoemd). Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. U heeft ook recht op inzage in het dossier van uw kind. Wanneer u wilt, kunt u het dossier inzien of vragen om kopieën van (delen van) het dossier. Vraag ernaar bij de hoofdbehandelaar.

Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan mag u zonder toestemming van uw kind zijn/haar dossier inzien.
Is uw kind ouder dan 12 jaar? Dan moet hij/zij daar toestemming voor geven.

Wij zijn verplicht om bepaalde medische gegevens te verstrekken aan de partij verantwoordelijk voor de financiering van uw behandeling. Bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar of de gemeente (WMO en Jeugdzorg). Het gaat hierbij om gegevens die noodzakelijk zijn om de rekeningen voor uw behandeling af te kunnen handelen. Welke gegevens wij mogen verstrekken is wettelijk geregeld.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in onze brochure ‘Uw dossier’. . Rechts op de pagina staat een link naar deze brochure.

Print