Let op, maatregelen voor cliënten en bezoekers aangepast in verband met het coronavirus
Jonger dan 18 jaar

Aanmelden

Aanmelding en verwijzing
Uw kind kan alleen bij GGZ Rivierduinen Kristal terecht met een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist. U kunt ook door uw gemeente doorverwezen worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met één van de teams die hiervoor zijn opgericht in uw gemeente. U kunt deze meestal vinden op de website van de gemeente. Ze hebben niet overal dezelfde naam. De meest voorkomende zijn Kinder- en Jeugdteam, Jeugd- en Gezinsteam of Sociaal Wijkteam.

De gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg voor inwoners tot hun 18e jaar. De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) valt daar ook onder. Alle gemeenten hebben hiervoor afspraken gemaakt met zorgaanbieders in hun regio. Bij de gemeente van uw woonplaats kunt u informeren met welke zorgaanbieders deze afspraken zijn gemaakt. GGZ Rivierduinen heft met de meeste gemeenten in onze zorgregio afspraken gemaakt. Wij werken nauw samen met de andere zorgaanbieders in de jeugdhulpverlening, maar ook met de huisarts, medisch specialisten en jeugdartsen.

Wanneer uw kind naar Kristal is verwezen, denkt men dat uw kind een verstandelijke beperking heeft en daarbij psychiatrische problemen (bijvoorbeeld autisme, ADHD, depressie, angst). Om er achter te komen wat er precies aan de hand is, doen wij eerst een uitgebreid onderzoek. Dit heet: diagnostisch onderzoek of diagnostiek.

Print