Let op, maatregelen voor cliënten en bezoekers aangepast in verband met het coronavirus
Familie en naasten

Vragen van ouders

Hoe kan mijn kind bij Kristal terecht?
Aanmelding bij Kristal is alleen mogelijk via een verwijzing van de huisarts, een medisch specialist, Bureau Jeugdzorg of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Uw kind heeft dus altijd een verwijsbriefje nodig van een arts of psychiater.

Wat is er met mijn kind aan de hand?
Men denkt dat uw kind, naast een verstandelijke beperking, ook psychiatrische problemen heeft. Om uit te zoeken wat er precies aan de hand is, doen wij een diagnostisch onderzoek. Na het onderzoek kunnen wij een diagnose stellen. Aan de hand van de diagnose kunnen we zeggen welke behandeling voor uw kind geschikt is. Deze behandeling kan soms bij Kristal plaatsvinden of soms bij een andere instelling.

Wat houdt het probleem van mijn kind in?
Wanneer uw kind een verstandelijke beperking heeft, betekent dit dat hij of zij moeilijk leert.
Naast de verstandelijke beperking zijn er bij uw kind ook psychiatrische problemen vastgesteld. Dit kunnen heel verschillende problemen zijn. Denk bijvoorbeeld aan depressiviteit, een traumatische ervaring, autisme of ADHD. Wanneer wij, na onderzoek, weten wat er precies aan de hand is, leggen wij precies uit wat dit kan betekenen voor het dagelijks leven van uw kind.

Waar kan ik terecht met vragen over de behandeling van mijn kind?
Als uw kind een cliënt van Kristal is, kunt u voor vragen over de behandeling terecht bij de hoofdbehandelaar. U kunt voor algemene vragen ook terecht bij de telefonische helpdesk, iedere werkdag van 11.30 tot 12.30 uur, via telefoonnummer 071 890 8310.

Hoe wordt de (huis)arts geïnformeerd?
De (huis)arts van uw kind ontvangt zowel bij de start als bij de afsluiting van de behandeling schriftelijk bericht. Als uw kind langdurig bij Kristal in behandeling is, krijgt de (huis)arts ook tussentijds bericht over de voortgang van de behandeling.

Wat moet ik doen als mijn kind niet op een afspraak kan komen?
Als uw kind niet op een afspraak kan komen, vragen wij u om deze afspraak minstens 24 uur van tevoren (op werkdagen) af te zeggen. Ons telefoonnummer is 071 890 8310. De afsprakenbalie is bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

Waarom lukt het mijn kind niet om net zo te leven als iedereen?
Ieder mens is uniek, niemand is hetzelfde. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw kind meer moeite heeft met dingen die voor andere mensen normaal zijn. Voorbeelden:

  • Door de verstandelijke beperking en de psychiatrische problemen is het voor uw kind moeilijker om dingen snel te begrijpen. Hij/zij heeft hier meer tijd voor nodig.
  • Het is voor uw kind lastig om precies te zeggen wat hij/zij wil, voelt of denkt.
  • Het kan zijn dat de omgeving te ingewikkelde dingen van uw kind verlangt. Er wordt teveel van uw kind gevraagd, waardoor hij/zij in de stress raakt.
  • Misschien begrijpt u (of de naaste omgeving) de problemen van uw kind niet zo goed. Dan is het erg lastig om met de problemen van uw kind om te gaan.

Hoe kan ik met de problemen van mijn kind omgaan (thuis/op school?)
De hoofdbehandelaar bespreekt de problemen die er zijn met uw kind. Aan de hand daarvan worden tips gegeven over welke behandeling het meest geschikt is. Het doel hiervan is dat uw kind zich beter kan redden in het dagelijks leven.

Mijn kind heeft verschillende problemen. Wat betekent dit voor de behandeling?
Samen met de behandelaar, worden de problemen die er zijn besproken in het intake gesprek. Na het diagnostisch onderzoek wordt gekeken welke problemen als eerste worden aangepakt in een behandeling. Dit zijn meestal de problemen waar uw kind het meest last van heeft.

Hoe kan de naaste omgeving met de stoornis van mijn kind omgaan?
Het is belangrijk dat de directe omgeving uw kind goed kan ondersteunen. Daarom kunnen wij aan de ouders, familie of andere direct betrokkenen voorlichting geven over de stoornis en tips over de aanpak. De behandelaar van Kristal kan u hier meer over vertellen.

Welke speciale voorzieningen (school, sport, hobby) zijn er voor kinderen met dit probleem?
Kristal kan advies geven, over de eisen waar een voorziening voor uw kind aan moet voldoen. Overlegt u hierover met de behandelaar van uw kind.

Kan medicatie helpen de problemen van mijn kind te verminderen?
Soms kan medicatie een bijdrage leveren aan het oplossen van bepaalde klachten. Hiervoor gaat uw kind eerst langs bij de psychiater. Deze gaat uw kind onderzoeken en kan dan eventueel medicatie voorschrijven. Naast de medicatie wordt meestal ook een behandeling voorgeschreven.

Mijn kind is in behandeling, kunnen wij het dossier dan inzien?
Ja, u heeft er recht op om te weten wat men over uw kind schrijft. Gegevens over anderen, mag u echter pas inzien als die personen daarvoor toestemming geven. Dat is zo geregeld om de privacy van andere mensen te beschermen. Informatie die u niet mag inzien wordt uit het dossier gehaald, of afgeplakt. Van de informatie die u mag inzien mag u kopieën maken.

Worden de gegevens van mijn kind zonder dat ik het weet aan anderen gegeven?
Nee. Alleen direct bij de behandeling betrokken personen en mensen die zorgen voor de administratieve afhandeling van dossiers, kunnen gegevens inzien. Zij krijgen de gegevens te zien die zij nodig hebben om hun werk goed te doen en zijn wettelijk verplicht de gegevens geheim te houden. Als iemand anders de gegevens van uw kind wil bekijken, kan dat alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Print