Let op, maatregelen voor cliƫnten en bezoekers aangepast in verband met het coronavirus
Familie en naasten

Centrale familieraad

GGZ Rivierduinen, waar Kristal onderdeel van is, heeft een centrale familieraad (CFR). Naast belangen op lokaal niveau spelen zijn er ook zaken op centraal niveau. Het is belangrijk dat gedelegeerden van de lokale familieraden informatie krijgen over ontwikkelingen op centraal niveau en gelegenheid hebben om kennis en kunde met elkaar te delen.

Deze CFR heeft een paar maal per jaar overleg met de Raad van Bestuur. De contacten met de Raad van Bestuur dienen om invloed te hebben en advies te kunnen uitbrengen op het gebied van familiebeleid van GGZ Rivierduinen.

De CFR houdt zich ook bezig met algemene beleidszaken en landelijke ontwikkelingen binnen de GGZ en de implicaties daarvan voor GGZ Rivierduinen. Bovendien voert de CFR overleg met andere regionale familieraden en met landelijke overlegorganen.

Contact Centrale familieraad

E-mail: familieraad@rivierduinen.nl
Tel.: 06-52016515

Print