Cliënten

Nazorg

U en uw behandelaar sluiten in onderling overleg de behandeling af als uw klachten zijn afgenomen of als u met uw klachten hebt leren omgaan. Het kan ook zijn dat u of uw behandelaar de behandeling wil beëindigen. Tegen het eind van de behandeling wordt in overleg met u vastgesteld wanneer de behandeling stopt.

Soms is na het beëindigen van de behandeling nog een vorm van nazorg of behandeling nodig. In de laatste fase van de behandeling werkt u naar het ontslag toe en bespreekt de behandelaar met u de nazorgmogelijkheden.

Print